Naderende openstellingen en deadlines: Update oktober

Het is weer het einde van de maand! Graag stellen wij je op de hoogte van een aantal interessante subsidies met naderende openstellingen of deadlines:

Hernieuwbare Energieregeling (HER+)

Verstrekker: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deadline: 4 oktober 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 6 miljoen

De HER+ is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. Deze vernieuwde regeling geeft subsidie voor innovaties die CO2-verminderen in plaats van alleen hernieuwbare (duurzame) energie produceren. Het is belangrijk dat de innovaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd, helpen in de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Meer info

 

LIFE

Verstrekker: Europese Commissie

Deadline: 4 oktober 2022

Maximaal subsidiebedrag: gemiddeld € 1 – 3 miljoen

Is uw partner bezig met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nieuwste technologie op het gebied van een volledig circulaire economie? Vraag dan de LIFE-subsidie aan. Deze Europese subsidie helpt om het project een boost te geven en de technologie zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Hiermee draag je ook nog eens bij aan het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. Er zijn binnen het LIFE-programma vele mogelijkheden qua subsidies en budgetten. Neem voor alle mogelijkheden contact op met SubsidyCloud. Meer info

 

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) 

Verstrekker: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deadline: 4 oktober 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 1,25 miljoen

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw is bedoeld voor scheepswerf-eigenaren die een schip of offshore-constructie willen bouwen en hierbij duurzame innovaties willen toepassen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen van technologieën om uitstoot van CO2 of andere emissies te verlagen. Een ander voorbeeld van een project dat in aanmerking komt, is het verlagen van (onderwater)geluidsproductie. De subsidie dekt tot 25% van de subsidiabele kosten. Meer info

 

EIC Accelerator

Verstrekker: European Innovation Council (EIC)

Deadline: 5 oktober 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 2,5 miljoen

De EIC Accelerator ondersteunt top-class innovators, (kleine) ondernemers en wetenschappers bij het financieren van kansen. Het doel is om nieuwe en baanbrekende producten, services en businessmodellen op de markt te brengen die economische groei stimuleren. Voorwaarde is dat het product, de service of het businessmodel nieuw en innoverend is voor de Europese markt. Geselecteerde bedrijven ontvangen financiering en, optioneel, eigen vermogen. Daarnaast wordt bedrijfscoaching en een mentor aangeboden. Meer info

 

EFRO – OP Zuid (2021 – 2027)

Verstrekker: Stimulus (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)

Deadline: 4 november 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 13 miljoen

De OP Zuid subsidie is bedoeld ter opbouw van de Europese economie die geraakt is als gevolg van de coronacrisis. Het subsidiebudget wordt verdeeld onder verschillende regio’s in Nederland. Per regio zijn er verschillende ‘uitvragen’ waar subsidiebudget voor beschikbaar is: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Dit subsidieprogramma is voor ondernemingen in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Lees meer

Kent u ondernemers voor wie dit wellicht interessant is? Dan hoor ik het graag! Wees vrij om deze informatie per nieuwsbrief of social media te delen.

Uitgelicht