Naderende subsidiedeadlines Subsidycloud

Subsidycloud stelt je graag op de hoogte van alle aankomende subsidiedeadlines. Voor iedere sector en voor elk project is er wel een subsidie beschikbaar. Zie je een subsidie die je wil aanvragen? Neem dan direct contact op met Subsidycloud via deze link.

MKB-Idee
Openstelling: 6 juli 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 200.000

MKB-Idee is bedoeld voor mkb-ondernemers die de leercultuur van hun onderneming willen versterken. De subsidie financiert ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren. Je kunt met MKB-Idee tot € 124.999 ontvangen voor jouw project. Voor samenwerkingsverbanden is het maximale subsidiebedrag € 200.000. De aanvraagperiode van MKB-Idee gaat al op 6 juli open. Lees meer.

R&D-mobiliteitssectoren
Openstelling: 17 mei 2021
Deadline: 17 augustus 2021
Maximaal subsidiebedrag: 15 miljoen euro

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren die onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Ondernemers kunnen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen om hun R&D-investeringskosten te dekken, per deelnemer wordt er maximaal 15 miljoen euro aan subsidie toegekend. De aanvraagperiode is tot 17 augustus geopend. Lees meer.

Regeling Digitale Cultuur
Deadline: 18 augustus 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 7.500 (startsubsidie)

Dit is een regeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De regeling is bedoeld ter ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur.  Het verbeteren van bestaande technologieën en processen en het ontwikkelen van nieuwe technologie staan hierin centraal. De aanvraagperiode van de eerste ronde sluit op 18 augustus. Lees meer.

TSE Industrie
Openstelling: 6 juli 2021
Deadline: 14 september 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 500.000

TSE Industrie is een subsidie die bedoeld is voor bedrijven die in een samenwerkingsverband mogelijkheden onderzoeken voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. Het project moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben die geschikt is voor een betekenisvolle industriële sector in Nederland, de scheep- of luchtvaart of een waardeketen die aansluit op de missie Circulaire Economie. Lees meer.

SDE++
Openstelling: 5 oktober 2021
Deadline: 11 november 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 300 per vermeden ton CO2

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken, zoals warmtepompen, zonnepanelen en het verbranden van biomassa. De subsidie is bedoeld voor bedrijven in de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Lees meer.

 

 

Uitgelicht