Naderende subsidiedeadlines SubsidyCloud

SubsidyCloud stelt je graag op de hoogte van alle aankomende subsidiedeadlines. Voor iedere sector en voor elk project is er wel een subsidie beschikbaar. Zie je een subsidie die je wil aanvragen? Neem dan direct contact op met SubsidyCloud via deze link.

MIT R&D
Openstelling: 1 juni 2021
Deadline: 9 september 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 350.000

De MIT R&D is bedoeld voor mkb-bedrijven die in een samenwerkingsverband aan een innovatieproject werken. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 mkb-ondernemers. Zowel grote als kleine samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van de subsidie. De MIT R&D subsidieert 35% van de totale kosten, met een maximum van €200.000 per project voor kleine samenwerkingsverbanden. Voor grote samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal  € 350.000 euro per project.  Lees meer.

LIFE+
Openstelling: 13 juli 2021
Deadline: Verschilt per oproep
Maximaal subsidiebedrag: Verschilt per oproep

Het LIFE+ programma is een vernieuwde openstelling van de LIFE subsidie.  Deze Europese subsidie financiert projecten m.b.t. natuur, milieu, klimaat en circulaire economie. Hiermee draagt de LIFE subsidie bij aan het behalen van het Europese milieu- en klimaatbeleid. LIFE is een brede subsidie, waardoor veel verschillende projecten in aanmerking kunnen komen. De nieuwe LIFE+ oproepen zijn sinds 13 juli geopend met onderwerpen als energietransitie, circulaire economie en klimaatactie.  Lees meer.

REACT-EU (diverse openstellingen)
Dit Europese subsidieprogramma is in het leven geroepen naar aanleiding van de coronacrisis, met als doel het opbouwen van de Europese economie en het veiligstellen van de transitie naar een groene economie. De Europese Unie heeft voor dit programma 47.5 miljard vrijgemaakt, wat onderverdeeld is in regio´s en oproepen. De onderwerpen en doelgroep van de subsidie verschilt per oproep, zo heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland onlangs uitvragen gepubliceerd over de onderwerpen ‘Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid’ en ‘Innovatie ecosysteem Kennisinstellingen’. Daarnaast is er onlangs 6 miljoen euro uit het REACT-EU programma vrijgemaakt voor het herstel van het mkb in Limburg. Lees meer.

CEF Transport
Openstelling: september 2021
Deadline: nog niet bekend
Maximaal subsidiebedrag: 50% van de projectkosten

CEF Transport is een Europees subsidieprogramma dat in het leven is geroepen om de ontwikkeling van goede trans-Europese transportnetwerken te ondersteunen, zodat deze netwerken zo duurzaam, verbonden en efficiënt mogelijk worden. Onderwerpen die gefinancierd worden zijn bijvoorbeeld het oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk, het wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten of het verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen. Lees meer.

ISDE
Openstelling: 1 januari 2021
Deadline: 31 december 2021
Maximaal subsidiebedrag: Afhankelijk van de energieprestatie

De ISDE subsidie is bedoeld voor bedrijven die investeren in een warmtepomp, zonneboiler, isolatiemaatregelen of aansluiting op een warmtenet. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. De ISDE kan het gehele jaar aangevraagd worden, de hoogte van de subsidie hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp en isolatie en de energieprestatie daarvan. Alleen voor de aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325. Lees meer.

SES
Openstelling: 2 augustus 2021
Deadline: 1 oktober 2021
Maximaal subsidiebedrag: € 100.000

De SES (Smart Energy Systems) subsidie is een regionaal subsidieprogramma van de Gemeente Rotterdam, waarmee bedrijven tot 100.000 euro kunnen ontvangen voor een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling of een pilot van hun nieuwe product of dienst. Projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen hebben over het algemeen maatschappelijke impact, zijn gerelateerd aan de regio Rotterdam en zijn financieel goed onderbouwd. Lees meer.

Uitgelicht