Naderende subsidiedeadlines SubsidyCloud

DHI (Let op: grote kans voor mkb-ondernemers!)
Openstelling: 15 januari 2022

Deadline: 31 december 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 200.000

De DHI subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die de ambitie hebben om internationaal door te groeien. De regeling financiert demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Voor elk DHI-instrument geldt een subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten. Een demonstratieproject heeft een maximaal subsidiebedrag van € 200.000, bij haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsstudies is het maximum € 100.000.

Lees meer

OP Oost
Openstelling: Nu geopend

Deadline: 31 december 2021

Maximaal subsidiebedrag: € 5 miljoen

Er is zo’n € 1.2 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor het Operationeel Programma Oost (OP Oost). Dit budget is bedoeld voor ontwikkelingsprojecten in Gelderland en Overijssel. De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van minimaal twee onafhankelijke partijen, waarvan minstens één mkb-onderneming. Het OP Oost programma is bedoeld voor ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan een groen, veerkrachtig en digitaal herstel van de economie.

Lees meer

Wijzigingen WBSO 2022
Er komen in 2022 verschillende wijzigingen in de WBSO subsidie. Zo kan de WBSO in 2022 gelijk voor een heel kalenderjaar worden aangevraagd, waar dit tot heden alleen voor een beperkt tijdvlak (bijv. per kwartaal) kon. Daarnaast wordt het aanvraagproces flexibeler en eenvoudiger. Ook verandert de manier van rekenen, waardoor het WBSO-voordeel sneller verrekend kan worden met minder administratieve lasten. Daarnaast wordt het duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven. Er worden in 2022 de volgende percentages gehanteerd:

  • Tarief 1e schijf: 32%
  • Tarief 1e schijf starters: 40%
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%

Waddenfonds
Openstelling: 23 april 2021

Deadline: 15 december 2021

Maximaal subsidiebedrag: € 1.000.000

De Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (Stuw’21) is bedoeld voor projecten die in het werkingsgebied van het Waddenfonds liggen en betrekking hebben op een aantal thema’s van het fonds: Natuur, Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Voor deze thema’s is een budget van € 8 miljoen vrijgemaakt. Zowel individuele ondernemers als samenwerkingsverbanden komen in aanmerking.

Lees meer

Kansen voor West lll
Openstelling: Wordt verwacht in april 2022

Deadline: Eind 2022

Beschikbaar budget: € 58.500.000

Kansen voor West is een subsidieprogramma bedoeld voor bedrijven in West-Nederland. Kansen voor West lll is een verlenging van de voorgaande twee programma’s en bestaat weer uit drie onderdelen. Het hoofdonderdeel is net als bij de vorige edities Innovatie, waarbij vooral de bredere implementatie van innovaties als doelstelling erkend wordt. Bij het tweede onderdeel, Klimaat, gaat het vooral om opschaling van innovatieve concepten. Het derde onderdeel, Stedelijk Luik, richt zich op gebieden die economisch en sociaal achterblijven maar toch mee moeten in de belangrijke transities.

Lees meer

Uitgelicht