Fieldlab Industrial Electrification gaat nieuwe fase in met Josepha van Kollenburg als directeur

Per augustus heeft het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een nieuwe directeur! Na de kwartiermakersfase, waarin Jeroen van Woerden de basis heeft gelegd, is het nu tijd voor een nieuwe fase waarin concrete stappen worden gezet richting verduurzaming. Onder leiding van Josepha van Kollenburg zal FLIE een slag maken naar een demolocatie om de innovatieve technologieën in een opschaalbare omgeving te testen en te implementeren. Er zijn inmiddels al diverse projecten gestart waarin de haalbaarheid van verschillende elektrificatietechnologieën wordt getoetst.

Van Kollenburg neemt veel ervaring mee vanuit de kunststofindustrie. De afgelopen negen jaar heeft zij zich daar gericht op de route naar verduurzaming. Bij PlasticsEurope zette zij zich de afgelopen drie jaar, naast sensitieve topics zoals microplastics, onder meer ook actief in voor het Operation Clean Sweep® programma. Als kartrekker van dit initiatief heeft zij onder andere met het Havenbedrijf Rotterdam, Ducor Petrochemicals B.V. en DCMR de Task Force ‘Clean Sweep Rotterdam’ opgezet, om korrelverlies van plastic in de Rotterdamse haven tegen te gaan. Daarnaast is van Kollenburg actief geweest in allerlei projecten, zoals het Convenant Schone Schelde en als Voorzitter van Rethink plastics, een initiatief van PlasticsEurope Nederland en de NRK. Zij heeft hier een belangrijke sleutelrol vervult in het verbeteren van het imago van de kunststofindustrie, door te werken aan de manier van communiceren en de branche te representeren richting diverse stakeholders.

Josepha van Kollenburg heeft veel zin om met het Fieldlab te werken aan de klimaatdoelstellingen van Rotterdam. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team te laten zien dat we vanuit het hart van de Rotterdamse haven een significante bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het versnellen van elektrificatie-technologieën is namelijk essentieel voor de energietransitie. FLIE is het eerste Fieldlab in de regio dat technologieën op deze schaal samen met de bedrijven test. De focus op elektrificatie maakt ons uniek.”

Van Kollenburg neemt het stokje over van Jeroen van Woerden, de voormalige kwartiermaker van het Fieldlab Industrial Electrification. “Ik wil Jeroen ontzettend bedanken, hij heeft voor ons een belangrijke basis gelegd”. De toekomst ziet van Kollenburg positief tegemoet: “Kijkende naar de partners die achter het Fieldlab staan, heb je een netwerk en een kennisbank met een dijk aan ervaring en expertise. Het kan dus niet anders dan een succes worden! Mijn ambitie is dat andere regio’s zowel nationaal als internationaal het voorbeeld van FLIE zullen volgen in het versnellen van de energietransitie.”

Josepha Fieldlab

Logo Fieldlab

Uitgelicht