Onderhoud aan ATEX Zones

Voor werk in gebieden met explosiegevaar moet een werkgever de risico’s vaststellen voor werknemers door het bepalen van ATEX zones. Deze zonering wordt vastgelegd en bepaalt bijvoorbeeld het soort werkzaamheden en de manier waarop deze uitgevoerd moeten worden. Kan dat bijvoorbeeld met gewoon- of juist met specifiek gereedschap dat geschikt is voor de aanwezige ATEX zones? Is er voor een bepaald handeling een heetwerkvergunning nodig of moet het anders? Deze en andere vragen hebben een nauwe relatie met de ATEX zones waarin men aan het werk gaat.

Het vaststellen van de zones wordt in Nederland in veel gevallen gedaan aan de hand van de normen NPR 7910-1 & 2. De recente herziening van deze praktijkrichtlijnen kan van invloed zijn op de bestaande zonering van gebieden, het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden en de handhaving door Inspectie SZW. Twan van den Broek, Senior Consultant op het gebied van HSSE en afdelingshoofd bij KH Engineering merkt dat bedrijven niet altijd op de hoogte zijn van deze recente wijzigingen én het effect die deze kunnen hebben.

‘Elke vijf jaar moet een werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie actualiseren. Voor gebieden met explosiegevaar kunnen de NPR 7910-1 en -2 hiervoor worden gebruikt. De wijziging kan impact op de zonering hebben en de zones wellicht zelfs beperken. Dan is het goed om te weten hoe het zit’, zegt Van den Broek. Er zijn ook wijzingen doorgevoerd in het Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat meer dan voorheen kijken of bedrijven voorafgaand aan werkzaamheden in ATEX zones goed en aantoonbaar hebben uitgezocht of het werk écht nodig is en of het misschien anders kan. Ook de handhaving voor beoordeling van mobiele arbeidsmiddelen is aangescherpt.

Van den Broek vervolgt: ‘Omdat dit behoorlijk specifieke kennis is, helpen wij graag om de impact van de wijzigingen in beeld te brengen. Omdat we dat dagelijks doen, is het sneller in beeld dan wanneer je dat eens in de vijf jaar doet.’ Een van de diensten die KH Engineering daarvoor kan inzetten, is de ATEX APK. Aan de hand van een korte vragenlijst kan Van den Broek gratis een ATEX APK uitvoeren om vast te stellen of een organisatie nog voldoet aan de wetgeving als het gaat over werkzaamheden in gebieden met explosiegevaar. De verwerking van de vragen geeft een onafhankelijk beeld van de situatie ter plaatse en biedt een opstap naar een eventuele aanpak.

Van den Broek sluit af met de oproep om deze wijziging te gebruiken als kans om ATEX zones mogelijk te verkleinen én om de documentatie op orde te krijgen.

Uitgelicht