Port of Moerdijk sluit zich aan bij FERM Rotterdam

Samenwerking op gebied van cybersecurity

Port of Moerdijk heeft zich als participant van FERM aangesloten bij het Port Cyber Resilience Programma. Havenbedrijf Moerdijk heeft daarmee toegang tot de dienstverlening van FERM en onder meer de dreigingsinformatie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de diensten van Digital Trust Center (DTC) van het Ministerie van EZK. FERM is een initiatief dat ontstond in de Rotterdamse haven om bij bedrijven kennis en kunde over digitale weerbaarheid te verbeteren. Doel is om samenwerking op het gebied van cybersecurity te stimuleren en bewustzijn van cyberrisico’s te verhogen.

“Een hele mooie ontwikkeling”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. “Cyberweerbaarheid gaat vaak verder dan de grenzen van één organisatie of één haven. Ook al ligt de verantwoordelijk bij organisaties zelf om de basis op orde te hebben; samenwerking is dé manier om dat effectief te doen. Door deze samenwerking maken we de groep waarin en waarmee informatie gedeeld kan worden groter en zijn we daarmee nog effectiever. Vanwege onze achtergrond is FERM een hele logische partner voor Port of Moerdijk.”

Excellente veiligheid

Havenbedrijf Moerdijk en de ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) werken samen met gemeente en overheidsdiensten intensief aan veilig ondernemen. Port of Moerdijk wordt als resultaat daarvan gezien als een van de veiligste en best beveiligde havengebieden van West-Europa.

“We staan als Port of Moerdijk voor excellente veiligheid en werken aan een perfect functionerend integraal veiligheidssysteem en aan een veiligheidsschil die voor zeker 99% safety en security biedt”, zegt Gijs-Jan Schüssler, Havenmeester en Programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk. “Naast fysieke en sociale veiligheid is cybersecurity voor ons momenteel een topprioriteit. Met FERM voegen we daadkracht en kennis toe over dit onderwerp en kunnen wij dat weer verder delen in het netwerk van onze ondernemers op het haven- en industrieterrein.”

CONTACT

FERM Rotterdam Port of Moerdijk
Evelien Bras – Christ-Jan van Dongen
evelien.bras@ferm-rotterdam.nl –  c.vandongen@portofmoerdijk.nl
06 38 82 99 65 – 06 27 05 05 12

Uitgelicht