Rotterdamse organisaties slaan de handen ineen met business agenda Rotterdam

In de Rotterdamse havenregio (Rotterdam, Schiedam, Drechtsteden, Moerdijk) zijn duizenden bedrijven actief in diverse branches en sectoren. Deze bedrijven zijn vaak aangesloten bij één of meerdere branche-, promotie- en netwerkorganisaties. Zij richten zich vaak op een specifieke industrie of bedrijfsactiviteit, maar hebben allen één gemeenschappelijk doel: bijdragen aan het succes van de Rotterdamse haven. Om het havenbedrijfsleven beter inzicht te geven in de activiteiten die georganiseerd worden, hebben een aantal van deze organisaties de handen ineen geslagen en met elkaar één gezamenlijke havenagenda ontwikkeld; BAR – Business Agenda Rotterdam.

De aanleiding
Als gevolg van de coronacrisis zijn veel activiteiten (tot nader order) verplaatst naar het najaar. Hierdoor ontstaat een enorme druk op de agenda voor de organisatoren. Zo ontstond het initiatief om de onderlinge samenwerking te intensiveren en met elkaar één gezamenlijke havenagenda te ontwikkelen. Op dit moment zien we een enorme toename aan online bijeenkomsten, zoals webinars en cursussen. Ook deze worden op Business Agenda Rotterdam gepubliceerd.

Doel en doelgroep
Business Agenda Rotterdam heeft als doel om enerzijds het havenbedrijfsleven een beter inzicht te geven in de voor hen relevante activiteiten. En anderzijds om agenda’s van de aangesloten partners beter op elkaar af te stemmen en meer samen te werken bij de organisatie van de activiteiten. 

Aangesloten partners
Business Agenda Rotterdam is een initiatief van Rotterdam Port Promotion Council in samenwerking met: DEAL Drecht Cities, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, iTanks, Nederland Maritiem Land, Netherlands Maritime Technology, Rotterdam Maritime Services Community, Rotterdam Partners, Stichting CHIO Rotterdam, Stichting Wereldhavendagen, VNO-NCW WEST.

Waar te vinden
Business Agenda Rotterdam is een openbare website en is te vinden op: https://businessagendarotterdam.nl/. De aangesloten partners publiceren hier een selectie van de activiteiten en evenementen die op stapel staan. Denk hierbij aan ledenbijeenkomsten (open en besloten), seminars, beurzen en andere netwerkbijeenkomsten. Namens alle partners nodigen wij u uit de website regelmatig te bezoeken. Vanaf dit moment worden hier dagelijks nieuwe evenementen gepubliceerd. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.

Vragen over de business agenda Rotterdam?
Neem contact op met Albert Straatman, Directeur Rotterdam Port Promotion Council.
straatman@rppc.nl, +31 (0)10 30 33 263

Uitgelicht