RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project

RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project om elektrolyser van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene H2. De RVO kent € 124,9 miljoen toe aan Eemshydrogen als onderdeel van OWE financieringsregeling. Het [roject voorziet in de bouw van een 50Mwe elektrolyse-installatie op de locatie van RWE in Eemshaven. De fabriek gaat hierbij groene waterstof produceren met behulp van elektriciteit van RWE’s windmolenpark Westereems. De definitieve investeringsbeslissing staat gepland voor eind 2024.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft RWE een subsidie van 124,9 miljoen euro toegekend voor zijn project Eemshydrogen. Eemshydrogen is een project om op de locatie van RWE in de Eemshaven een elektrolyse-installatie van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene waterstof. RWE is van plan om de elektrolyser te laten werken met groene stroom van zijn windmolenpark Westereems, dat op slechts 5 kilometer van de locatie van de Eemshavencentrale ligt.

Groene waterstof in Nederland

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol, daarom heeft de overheid hiervoor doelen gesteld in het Klimaatakkoord: een elektrolysecapaciteit van 3-4 gigawatt (3000-4000 megawatt), met voldoende opslaglocaties en infrastructuur, in 2030. Eind 2022 heeft de regering dit aangescherpt: het nieuwe doel is 8 gigawatt (8000 megawatt) elektrolysecapaciteit in 2032.

Om de productie en toepassing van hernieuwbare waterstof verder te helpen ontwikkelen, heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden ontwikkeld, waaronder de subsidieregeling Opschaling Volledig Hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE). RWE heeft in de eerste biedingsronde met succes een aanvraag ingediend voor deze subsidie.

Marinus Tabak, COO RWE Generation en Country Chair RWE Nederland: “Dit is uitstekend nieuws. De financiering is een cruciaal onderdeel om het totale project economisch levensvatbaar te maken en de waterstofmarkt in de provincie Groningen en daarbuiten verder op gang te brengen. Door schone waterstof te leveren, bijvoorbeeld aan de transportsector en chemische fabrieken in Delfzijl, zal Eemshydrogen helpen de CO₂ -uitstoot van industriële bedrijven in de regio te verminderen.”

RWE is van plan om eind 2024 een financiële investeringsbeslissing (FID) te nemen voor Eemshydrogen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de tijdige aansluiting op de benodigde infrastructuur, zoals de nationale waterstof backbone, om de groene waterstof naar de markt te transporteren. RWE heeft al een milieu- en bouwvergunning voor Eemshydrogen en heeft contact met potentiële afnemers. De leveranciers voor de benodigde apparatuur en de bouw van de elektrolyse-installatie zullen na de FID worden gecontracteerd. Het is de bedoeling dat de Eemshydrogenfabriek in 2027 in gebruik wordt genomen.

Waterstof bij RWE

Groene waterstof is een fundamenteel onderdeel van de investeringsstrategie van RWE, met plannen om 55 miljard euro te investeren in de uitbreiding van haar groene portfolio tot 65 gigawatt wereldwijd in 2030. Dit omvat plannen om tegen 2030 twee gigawatt aan elektrolysecapaciteit te bouwen in de kernmarkten van RWE. Het bedrijf is betrokken bij alle stadia van de waterstofwaardeketen. Waar regelgeving, steunregelingen en verkooppotentieel geschikt zijn, ontwikkelt, bouwt en exploiteert het bedrijf elektrolysers en gaat het importpartnerschappen aan.

Samen met zijn partners leidt RWE wereldwijd meer dan 30 waterstofprojecten, voornamelijk in Noordwest-Europa en Noord-Amerika. In het Verenigd Koninkrijk (VK) werkt RWE aan voorstellen voor de ontwikkeling van een installatie voor de productie van groene waterstof op zijn land naast Pembroke Power Station. In Duitsland heeft de bevoegde autoriteit in Oldenburg toestemming gegeven voor de bouw en exploitatie van elektrolysers op het terrein van de gasgestookte elektriciteitscentrale van RWE in Lingen.

In Nederland ontwikkelt RWE meer mogelijkheden om elektrolysers te bouwen voor de levering van groene waterstof in gebieden zoals Rotterdam en Zeeland.

Meer informatie over het project Eemshydrogen is hier te vinden.

Kijk hier voor meer informatie.

Uitgelicht