Samen voorbereid op het ongewenste

Een milieu-incident is een gebeurtenis waardoor plotseling en onverwacht schade, gevaar of hinder aan het milieu ontstaat of kan ontstaan. Een ongewilde emissie of impact op de milieuaspecten lucht, geur, (grond)water, geluid, bodem of externe veiligheid zijn bedreiging voor de omgeving én het bedrijf waar het plaatsvindt. Een gedegen voorbereiding helpt om in zulke gevallen snel en adequaat te handelen. Strukton Milieutechniek gelooft in de kracht van samenwerking bij het doen van die voorbereidingen.

Lekkages en (bio) chemische incidenten bij bedrijven zijn situaties waar snel geschakeld moet worden. Een effectieve samenwerking tussen het bedrijf met het incident en de beredderende organisatie is cruciaal hierbij. Dat gaat niet vanzelf. De opdrachtgever en dienstverlener kunnen elk hun wensen en expertise inzetten om duidelijke afspraken te maken voor ongewenste situaties. Dat kan te maken hebben met specifieke assets, afspraken met stakeholders of simpelweg omdat het een eis is uit de vergunning. De afspraken zijn op verschillende manieren in te vullen. Te denken valt aan het gezamenlijk opstellen van een draaiboek, het houden van calamiteiten- en rampenoefeningen of het inrichten van een calamiteitenplan.

Maar wat nu als er nog geen samenwerking is en ook de omgeving van het incident onbekend is? Helaas komen ook dat soort situaties regelmatig voor. Strukton Milieutechniek wordt regelmatig ingezet bij het groeiende probleem van chemisch drugsafval. Vaak ligt dit chemisch afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof- of metalen vaten, zoals plastic drums, jerrycans en soms ook gasflessen. Soms ligt het afval in een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker. In zulk soort situaties is veiligheid is prioriteit nummer één! 

Het creëren van een veilige en beheersbare situatie is nodig om vervolgens het incident te beredderen. Daarbij zijn het milieu en met name het volgen van vigerende wet- & regelgeving van groot belang. In dat soort situaties is een incidentcoördinator van Strukton Milieutechniek dé schakel tussen een veilige uitvoering, toegepaste wetgeving en uiteraard ook kostenbeheersing. De expertise van de incidentcoördinator is de back-up voor situaties waar nog geen draaiboeken zijn gemaakt. Ook daar is samenwerking tussen de coördinator en de stakeholders van groot belang voor een positief resultaat.

Milieu-incidenten zijn ongewenste situaties voor ondernemingen en omgevingen. Ze vereisen een plan of expertise om ze goed op te lossen. Of dit nu een gemeente betreft, een transportbedrijf, een verzekeringsmaatschappij of een chemische plant. De winst zit hem in de voorbereiding en die doe je samen!

 

Bekijk hier de reportage van NOS, NFI en Strukton Milieutechniek over opruimen drugsafval

Uitgelicht