Subsidie MIT Haalbaarheidsprojecten

Beschikbaar subsidiebedrag: Maximaal € 20.000
Krijg tot wel € 20.000 subsidie voor je innovatieproject met de MIT Haalbaarheidssubsidie. Beschikbaar voor het mkb in topsectoren. 

Wat is de MIT Haalbaarheidssubsidie?

De MIT Haalbaarheidssubsidie, ook wel MIT Haalbaarheid of MIT-subsidie genoemd, is een subsidie voor Nederlandse mkb-bedrijven in topsectoren. MIT staat hierin voor MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Met deze subsidie wil de overheid innovatieve projecten binnen de topsectoren stimuleren. Met de subsidieregeling kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject, zoals een literatuuronderzoek, een marktverkenning, een industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling.

De subsidie kan dus gebruikt worden om te kijken of een innovatief project haalbaar is en helpt midden- en kleinbedrijven om hun mogelijkheden op het gebied van innovatie te ontdekken.

Algemene voorwaarden

Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT-subsidie? Als je de MIT Haalbaarheidssubsidie wilt aanvragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • 40% van de totale kosten wordt gesubsidieerd tot een maximum van € 20.000
  • De looptijd van het haalbaarheidsproject moet maximaal één jaar zijn
  • het haalbaarheidsproject bestaat voor minimaal 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie
  • Je moet binnen vier maanden na de aanvraag aan de slag gaan met het haalbaarheidsproject
  • Alleen de kosten die gemaakt worden voor de betreffende aanvragen kunnen gesubsidieerd worden.

Aanvragen van de subsidie

De subsidie wordt toegekend op basis van first come, first serve en gaat op 12 april 2022 open. In 2021 kwamen er op de eerste dag van de MIT-regeling al zoveel aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden. Zorg er daarom voor dat je snel je aanvraag kunt doen, zodat je niet achter het net vist.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden vijf regio’s, met eigen budgetten. Informatie over de verschillende regionale budgetten kun je navragen bij de verschillende regio’s of bij SubsidyCloud.

Binnen de MIT-regeling kun je ook kennisvouchers en subsidies voor R&D-samenwerkingen ontvangen.  De R&D-samenwerkingssubsidie is bedoeld om twee MKB-ondernemers samen een innovatief project op te laten zetten. De subsidie bij een groot samenwerkingsproject kan oplopen tot € 350.000 en bij een klein samenwerkingsproject kan een bedrag tot € 200.000 door de overheid gesubsidieerd worden. Dit maakt het voor jou makkelijker om na je haalbaarheidsstudie met een eventuele partner jouw project door te zetten.

Uitgelicht