Innovatiebooster Contentcreatie met AI

Resultaten Mentimeter

De technische arbeidsmarkt staat al jaren onder spanning. De ervaren beroepsbevolking is druk bezig met het aanstaande pensioen maar de aanwas van nieuwe werknemers is niet groot genoeg om de uitstroom op te vangen. Bovendien zijn er in de markt ook wel opmerkingen over de kwaliteit en actualiteit van de technische opleidingen. Hoe zorg je nu dat de mensen die instromen wel gelijk vakbekwaam aan de slag kunnen? Bij de iTanks Innovatiebooster op 9 t/m 11 februari, is in drie opeenvolgende dagelijkse sessies van een uur gekeken naar de mogelijkheden én interesse om relevante leermiddelen te ontwikkelen met behulp van Artificial Intelligence (AI).

Het vraagstuk van goed opgeleide vakmensen voor de industrie kwam de eerste dag goed in beeld. Met zo’n 20 genodigden werd gestemd en gesproken over de situatie in de markt. Van de deelnemende partijen heeft bijna de helft een probleem om technische vacatures voor MBO werkzaamheden in te kleuren. Ruim 30% ervaart dat ook voor HBO banen en 20% heeft een grotere vraag voor WO banen dan ze kunnen invullen. Aanvullend is men ook maar deels tevreden over technisch inzicht en de vaardigheden van schoolverlaters en blijft de actualiteit van hun opleiding volgens de deelnemers achter. Op zich zetten de bedrijven zich wel in om nieuwe collega’s (on the job) te coachen en te begeleiden, maar met een gespannen planning schuren die werkzaamheden.

iTanks verzorgde als aftrap van de tweede sessie een overzicht van de technieken en beschikbare pakketten waarna Coen van Gulijk, verbonden aan de Universiteit van Huddersfield en senior onderzoeker bij TNO, een korte maar inspirerende presentatie verzorgde over zijn kennis en ervaring bij het verwerken van zo’n 1.000.000 incidentmeldingen bij British Rail. Het is geen druk op de knop maar het is heel goed mogelijk om vrije tekstvelden te gebruiken voor analyse van situaties.

Op dag drie kwamen de noodzaak, technologie en de wil om door te pakken sterk samen. Zou data bruikbaar zijn als eerste bouwsteen voor nieuwe en verbeterde werkinstructies en trainingen? De partijen slaan veel op in OBS-en, CMMS-en, ERP en OT systemen en andere systemen. Ook al is veel van die data nog voor verbetering vatbaar, met behulp van AI is er mogelijk wel nieuwe informatie mee te maken. Informatie die met behulp van de ervaren vakmensen uit het veld te valideren is tot relevante instructies en trainingen.

Wil je meer weten over deze innovatiebooster, stuur een bericht naar Mark Oosterveer op 06 53987336 of mail naar Mark@itanks.eu.

Uitgelicht