Aantoonbaar voldoen aan wet drukapparatuur

Het Warenwetbesluit Drukapparatuur(WBDA) is sinds 2016 van kracht. Dat betekent dat veel industriële installaties aan deze nieuwe regels moeten voldoen. Veel asset owners hebben deze specifieke kennis of capaciteit ervoor niet in huis. KH Engineering en Smart Asset Integrity Solutions hebben dat wel!

Het traject start met het in kaart brengen van de klantwensen en het opstellen van een Plan van Aanpak en planning door KH Engineering. Hierbij wordt eerst asset- en procesinformatie verzameld (evaluatie), welke vervolgens wordt beoordeeld om te zien welke apparatuur is aangewezen in de WBDA/WRDA 2016 (Keurplicht) en welke apparatuur valt onder de Zorgplicht. Historische gegevens over onderhoud, inspecties en modificaties worden hierin meegewogen. Indien van toepassing worden statusdocumenten aangemaakt, die noodzakelijk zijn als input voor herkeuring. Aan de hand van historie en gangbare wetgeving worden (her)keuringstermijnen vastgesteld en samen met de opdrachtgever geborgd voor de toekomst. Aanvullend op deze diensten biedt de samenwerking tussen KH Engineering en Smart Asset Integrity Solutions ook de gelegenheid om de  WBDA services verder uit te breiden met uiteenlopende procesondersteuning, waaronder het maken van bronanalyses, het opstellen van een safeguarding memorandum, het maken van een as-built P&ID of de fysische media eigenschappen beschrijven die nodig zijn voor de classificatie. De skills zijn ook voor handen in het completeren van documentatie of ondersteunen van het asset management proces.

Neem voor meer informatie of vragen contact op via www.khe.eu of Smart AIS via www.smart-ais.com.

 

Uitgelicht