Yokogawa maakt gezamenlijk industrieel onderzoeksproject voor goedkope groene waterstofproductie mogelijk

Amersfoort, 19 januari. Europa’s weg naar net zero is sterk afhankelijk van elektrificatie en koolstofneutrale energie, evenals koolstofneutrale waterstof als brandstof of grondstof. Om deze overgang mogelijk te maken, richtte het in Nederland gevestigde Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in 2017 het Hydrohub Innovatie Programma (HIP) op om kennis en technologie te ontwikkelen voor grootschalige, op elektrolyse gebaseerde productie van goedkope groene waterstof. ISPT is een toonaangevend instituut voor open innovatie in de procesindustrie. Centraal in de inspanningen van het ISPT staat de transitie naar een CO2-neutrale, circulaire economie in 2050.

Een van de projecten van het programma is het Hydrohub MegaWatt Test Center (HMWTC), dat tot doel heeft een open innovatie infrastructuur te ontwikkelen voor het testen van waterelektrolysetechnologie op industrieel relevante schaal. De bouw van het HMWTC  is in april 2021 gestart bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool in Groningen. Naast ISPT, TNO en de Hanzehogeschool is er samengewerkt met Shell, HyCC, Yara, Gasunie, PlugPower, Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen en Yokogawa.

In november 2022 kondigde ISPT aan dat alle apparatuur aanwezig was, klaar voor de ingebruikname van het testcentrum inclusief het utiliteitssysteem, de Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyser en Alkaline Electrolyser (AE) units. Zodra de inbedrijfstelling is voltooid, kunnen bedrijven de faciliteit gebruiken voor praktijktests op schaal.

Rol van Yokogawa in het Hydrohub Innovatie Programma
De betrokkenheid en bijdrage van Yokogawa aan het succes van het project is aanzienlijk geweest. Gebruikmakend van unieke kennis en ervaring in plug-and-produce technologieën voor modulaire faciliteiten en standaardisatiekaders zoals NAMUR’s Modular Type Package (MTP) en Open Process Automation Standard (O-PAS™), heeft Yokogawa materiaal, engineeringdiensten en knowhow geleverd voor toezichtregeling en procesveiligheid. Bovendien heeft het bedrijf zijn kennis en begrip van de geavanceerde besturing van het geïntegreerde systeem vergroot, met name de efficiënte ramp-up en ramp-down van het systeem en de veilige werking bij lage belasting.

Yokogawa is er trots op dit onderzoeksproject te ondersteunen en mee te werken aan oplossingen om het bereiken van net zero te versnellen. Dit onderzoek en de missie van ISPT zijn volledig afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van Yokogawa, namelijk de industrie helpen om netto nul emissies te bereiken, een overgang te maken naar een circulaire economie en het welzijn van iedereen tegen 2050 te waarborgen.

Uitgelicht