3D mutatie detectie onderwater

De Challenge

Bij onderhoud en inspecties onderwater wordt vaak gebruik gemaakt van Multibeam of Sonar data. Boven water zien we vaker LiDAR en 360 camera foto’s terug met hetzelfde doel. Veel van deze scans worden periodiek gemaakt om veranderingen over tijd te kunnen zien aan hetzelfde object of op dezelfde locatie. Dit vereist handmatig en gespecialiseerd werk om in kaart te kunnen brengen waar afwijkingen zijn die van belang zijn.

De Solution

Pegamento is in staat om 3D puntenwolk data met geo referenties automatisch te laten analyseren. Door 3D data van verschillende momenten geografisch over elkaar heen te leggen, kunnen we eenvoudig zien waar wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo ontwikkelen we software die direct na het inwinnen achter de schermen al de grootste bevindingen direct kan presenteren aan een specialistische gebruiker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van verzakkingen of schade aan damwanden, maar ook aan de bodem van schepen of infrastructuur onder water.

De Businesscase

Het handmatig uitvoeren van rapportage op basis van 3D data is een tijdrovende klus voor specialistisch personeel. Door dit deels te automatiseren wordt de nadruk meer gelegd op de kennis van de medewerker, in plaats van het eentonige werk van het nalopen van alle ingewonnen data.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.