Apollo Software

De Challenge

Apollo is een web applicatie platform waarmee men meerdere applicaties op één centrale plaats kan faciliteren richting de eindgebruikers. Naast de standaard applicaties en mogelijkheden, kunnen we met Apollo ook bedrijfsspecifieke wensen vertalen naar oplossingen.

De grote kracht van Apollo is dat we data uit meerdere databronnen eenvoudig kunnen combineren tot één interface. Binnen deze interface kunnen we voor de gebruiker relevante data tonen. In de praktijk betekent dit dus een “schone” en eenvoudige interface met enkel relevante data uit meerdere systemen gecombineerd in één centrale interface.

De Solution

Een van de applicaties binnen Apollo is de ‘Data Source Integrator’ en maakt het mogelijk om verschillende databronnen te koppelen binnen één centrale interface. Een voorbeeld is de koppeling tussen het onderhoudssysteem (Ultimo, Maximo, Sap etc.) en het Meridian DMS. Apollo maakt het mogelijk om alle data en documenten uit beide databronnen uit te lezen en aan elkaar te koppelen. Er kunnen bijvoorbeeld koppelingen worden gemaakt tussen tagnummers en documenten.

Apollo fungeert als een schil om de databronnen, waardoor de databronnen blijven dienen in de kracht waarvoor ze ontwikkeld zijn en de Single Source of Truth gewaarborgd blijft.

De Businesscase

De ‘Data Source Integrator’ maakt het mogelijk om snel en accuraat de gewenste data of documentatie op floc-tag niveau te kunnen raadplegen. Doordat er middels Apollo een koppeling gemaakt wordt tussen het onderhoudssysteem en het Document Management Systeem, kan er direct vanuit de werkorder doorgelinkt worden naar het Apollo Dashboard. Via dit dashboard kan er op floc-tag niveau aangegeven worden welk type document er benodigd is van dat specifieke Asset. In het DMS wordt enkel de opgevraagd documentatie weergegeven.

Single Source of Truth blijft gewaarborgd doordat Apollo fungeert als losse schil om de databronnen heen.

#MN23

Vector Eyes

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.