ChemRade (RI&E gevaarlijke stoffen – 4 stappenplan)

De Challenge

Bedrijven hebben een groot aantal wettelijke verplichtingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Inspectie SZW heeft hiervoor een ‘Arbo 4-stappenplan gevaarlijke stoffen’ ontwikkeld, waarmee bedrijven zelf kunnen controleren in hoeverre ze aan deze verplichtingen voldoet. De praktijk wijst echter uit dat het niet altijd eenvoudig is om deze vier stappen te doorlopen. Het softwareprogramma Chemrade, voegt de verschillende stappen samen in een gebruikersvriendelijke, online applicatie.

De Solution

Doorloop middels Chemrade het 4-stappenplan en beoordeel of uw bedrijf gezond en veilig werkt met gevaarlijke stoffen. Het is een online tool voor advisering en ondersteuning op het gebied van registratie en beoordeling van de blootstellingsrisico’s van gevaarlijke stoffen.

Het softwareprogramma geeft inzicht in de gevaren van de aanwezige gevaarlijke stoffen (het register) en de risico’s en beheersmaatregelen op de werkplek aan de hand van de Werplekinstructiekaart (WIK). Chemrade is door I-SZW erkend als één van de officiële beoordelingstools bij de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf

De Businesscase

Pharius biedt u:

  • 24/7 overzicht en inzicht in voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving met een register.
  • Aantoonbare afhandeling van wijzigingen die voor u relevant zijn;
  • Directe koppeling tussen uw wettelijke verplichtingen en borgingswijze;
  • Managementcockpit waar uw compliance prestatie “real-time” inzichtelijk is;
  • Takenplanner voor u en uw collega’s om te zorgen dat u aantoonbaar compliant wordt en blijft;
  • Bedrijfsspecifieke documenten, zoals vergunningen kunnen toegevoegd worden aan uw register. Volledig geïntegreerd en gekoppeld aan wet- en regelgeving.

Beluister hier ook de podcast.

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.