Clean Engine Technology

De Challenge

Het reduceren van emissies is steeds belangrijker. Met name de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM, waaronder roet) moet worden gereduceerd. Dat kan met de nieuwe lijn Clean Engine Technology Aggregaten van Bredenoord.

De Solution

Het 250 kVA Stage V aggregaat is uitgerust met een roetfilter om de roetuitstoot te verminderen. Het filter vangt de roet op die tijdens de verbranding in de motor ontstaat. Daarnaast wordt AdBlue in de SCR-katalysator geïnjecteerd, hier treedt dan een reactie op waarbij NOx wordt omgezet in waterdamp (H2O) en stikstof (N2). Dit leidt tot een afname van 95% van de stikstofoxide aan het einde van het uitlaatsysteem. In combinatie met een Battery Box en hernieuwbare brandstoffen kunnen ook geluid en CO₂-uitstoot aanzienlijk worden verlaagd.

De Businesscase

Zo min mogelijk CO2 en NOx uitstoot: de klant vroeg om een oplossing met zo weinig mogelijk uitstoot van zowel stikstofoxide (NOx) als CO2. Daarom hebben we gekozen voor HVO-100 als brandstof in combinatie met 2 stuks 250 kVA Stage V aggregaten.” vertelt Wim Lucas, Area manager Zuid-Oost Nederland bij Bredenoord. “HVO-100 is een bio-diesel waarbij je de CO2 uitstoot met 89% beperkt. Wanneer je vervolgens ook de hoeveelheid NOx uitstoot zo laag mogelijk wilt hebben, is een Stage V aggregaat momenteel de schoonste oplossing voor een dergelijk vermogen.

#MN23

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.