Emissiemetingen

De Challenge

Het controleren van hogedruk gasleidingen en decompressie installaties op verlies van methaan wordt vandaag uitgevoerd door helikopters, metingen via sniffers/lasers vanaf de grond en/of vaste sensoren. Dit proces is arbeidsintensief, duur en natte, bebosten en dicht bebouwde locaties kunnen niet altijd correct worden opgemeten. Veel bedrijven hebben in hun beleid opgenomen dat ze de inzet van medewerkers op locaties waar er zich gevaren kunnen voordoen willen terugbrengen tot een minimum.

De Solution

Door het inzetten van outdoor drones met laserdetectie bij het inspecteren van gasleidingen en -installaties kunnen moeilijk bereikbare locaties wel worden geinspecteerd en op een veilige manier in kaart worden gebracht. Bovendien kan de meet data op een coherente wijze worden gecapteerd en worden verwerkt tot een bruikbaar inzicht via een platform en in een rapport. Hierdoor wordt een kwantitatief inzicht gegenereerd om acties te nemen, de return on investment van een asset te verbeteren, gebruik te verlengen en de omgevingsrisico’s te verlagen.

De Businesscase

Voordelen:

– Verlaagde inspectie kosten
– Hogere uptime
– Meer accurate en coherente inspectie resultaten
– Veilige onbemande toegang tot de asset
– Visualiseren van evoluties

SkyeBase BV

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.