Hybride E-boiler systemen

De Challenge

Een soepele energietransitie stelt nieuwe eisen aan stoom- en warmwater-boilerinstallaties en energieverbruikers. E-boilers zetten elektrisch vermogen om in stoom of warm water, waardoor het gebruik van fossiele energiebronnen en de CO2-uitstoot worden verminderd. E-boilers maken flexibele oplossingen voor de elektrificatie van warmteproductie mogelijk.

De Solution

E-boilerssystemen zijn een onmisbare schakel in het streven naar een duurzame energiemarkt. Voor grootverbruikers van warmte of stoom heeft Stork een gepatenteerd uniek hybride boilerconcept ontwikkeld dat flexibel gebruik van E-boilers mogelijk maakt. Onze hybride boilersystemen gebruiken zowel traditionele brandstoffen als elektriciteit als energiebron voor warmteopwekking. Ze kunnen onmiddellijk overschakelen van de ene bron naar de andere, afhankelijk van de prijsontwikkeling van elektriciteit. Wanneer de elektriciteitsprijzen dalen, schakelt het hybride ketel systeem direct over van traditionele naar elektrische verwarming.

De Businesscase

De e-boiler en hybride boiler zijn geschikt voor meerdere processen en biedt winstgevende businesscases, of u nu in de stadsverwarming, stoomproductie, voedsel-, papier- of chemische industrie actief bent. De terugverdientijd is afhankelijk van de ontwikkeling van de onbalans op de elektriciteitsmarkt, maar een terugverdientijd binnen 1 – 2 jaar is mogelijk, naast de besparingen die het oplevert in het gebruik van fossiele brandstoffen en in CO2-uitstoot.

Stork

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.