Investering Technisch Talent

De Challenge

Het pilotprogramma “Vroege Investering in Technisch Talent” (VITT), geïnitieerd door Maat-IJzermans HCM (Carrière Kanjers), biedt een innovatieve kans voor bedrijven om op voorhand zekerheid te verkrijgen in hun toekomstige aanvoer van technisch talent. Binnen de technische, chemische en logistieke sectoren heerst een enorm tekort aan arbeidskrachten. Het niet vervullen van deze functies brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor bedrijven, door productiviteitsverlies, omzetderving en een toenemende werkdruk, vaak resulterend in een hoger ziekteverzuim. Carrière Kanjers lost met haar pilot het tekort bij haar partners op.

De Solution

Door de door Carrière Kanjers ontwikkelde structuur worden bedrijven in staat gesteld om langdurig studenten aan zich te binden. Op basis van een minimum van 0,5 FTE per student zijn partners in staat om hun openstaande vacatures snel in te vullen. Ook na de studie zullen de afgestudeerde Young professionals bij je bedrijf blijven werken.

De Businesscase

Deze benadering biedt bedrijven de mogelijkheid om vroegtijdig talent aan te trekken en te vormen. Door een stroom van goed opgeleide studenten te waarborgen, kunnen bedrijven zich aanpassen aan veranderende markten en een innovatieve bedrijfscultuur bevorderen, wat leidt tot verhoogde concurrentiekracht en duurzame groei. Bovendien draagt het bij aan het verlichten van het nijpende probleem van onvervulde vacatures. Voor studenten
betekent dit een eerlijkere kans op een succesvolle carrière na hun afstuderen, een verbeterde startpositie in hun loopbaan en de geruststelling van een schuldenvrije toetreding tot de arbeidsmarkt.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.