Netcongestie

De Challenge

Netcongestie vormt een aanzienlijke bedreiging voor industriële bedrijven, met potentiële gevolgen variërend van operationele verstoringen en verhoogde kosten tot reputatieschade en operationele risico’s. Er staan al duizenden ondernemers op de wachtlijst voor een nieuwe of verzwaarde netaansluiting. Maar dat is niet het complete beeld. Dit zijn de ondernemers die al een contract hebben afgesloten met een netbeheerder voor die verzwaarde of nieuwe netaansluiting. Ondernemers die wel willen elektrificeren of uitbreiden, maar nog geen contract hebben afgesloten, zijn niet in beeld.

De Solution

Een opkomende benadering om netcongestie aan te pakken, is gericht op het optimaliseren van energieverbruik binnen industriële faciliteiten zelf. Deze aanpak omvat een grondige analyse van het huidige energieverbruik en het identificeren van mogelijkheden om processen te optimaliseren en het elektriciteitsverbruik te verminderen. Een essentieel aspect van deze aanpak is het afstemmen van productieprocessen op de pieken en dalen in het energieverbruik. Door processen te plannen en te optimaliseren kunnen we de belasting op het elektriciteitsnetwerk verminderen en de operationele efficiëntie van onze klanten verbeteren.

De Businesscase

Netcongestie blijft een uitdaging voor bedrijven, zeker in de industrie. Maar, een gerichte aanpak van energieoptimalisatie kan deze uitdaging omzetten in kansen. Door middel van grondig onderzoek, analyse van energieverbruik en productieprocessen en het nemen van maatregelen om het energieverbruik te verminderen, kunnen bedrijven niet alleen hun operationele efficiëntie verbeteren, maar daarmee ook hun concurrentiepositie versterken en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Vicoma Consultancy & Engineering

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.