Process Intelligence Suite

De Challenge

Kritische assets zoals warmtewisselaars (procesindustrie) en spoorwissels (railinfra) hebben grote invloed op zowel de operationele efficiëntie, als op de betrouwbaarheid van installaties. Vaak is het op peil houden van de prestaties van deze assets kostbaar en heeft ongeplande downtime grote operationele, maatschappelijke en financiële gevolgen.

Uit onze ervaring blijkt dat er vaak real time metingen beschikbaar zijn van bijvoorbeeld temperaturen en debiet (procesindustrie), maar kan men uit deze metingen niet zien wat de daadwerkelijke toestand van een asset is. Hierdoor is onderhoud veelal correctief.

De Solution

AMELA biedt een modulair pakket aan oplossingen die kunnen worden ingezet voor:
– het monitoren van de betrouwbaarheid en efficiëntie van installaties en andere impactvolle KPI’s,
– de reductie van operationele kosten,
– de reductie van ongeplande downtime,
– levensduur verlenging van kapitaalintensieve assets,
– het stimuleren van zelflerende organisaties.

AMELA combineert om dit te bereiken Engineering kennis, (Big) Data Analytics en praktijkervaring, waarbij het doel is om op effectieve wijze toegevoegde waarde te bieden aan organisaties.

De Businesscase

Bij gegeven operationele kosten en kosten van downtime per uur, zijn de concrete resultaten:
– de uptime van installaties aanzienlijk verhogen, tot wel 20%, wat leidt tot verlaging van de productie kostprijs en dus een sterkere concurrentiepositie,
– procesindicatoren zichtbaar maken ten behoeve van controle op kwaliteit en productie-efficiëntie; OPEX-reductie 5-15%,
– real-time suggesties te bieden voor verbeterde energieprestaties, met CO₂-reducties tot wel 5%.

AMELA Process Optimization

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.