QHSE-ESG Compliance Software

De Challenge

Ben je op zoek naar:

– Grip op veiligheid? Op kwaliteit?
– hoe je aantoont dat je voldoet aan VCA, Safety Culture Ladder, NEN 1010 of een andere (ISO-) standaard?
– hoe je borgt dat de processen op de werkvloer zo lopen als beschreven in ons handboek?
– hoe je de toezichthouder en het bevoegd gezag laat zien dat je in control bent?
– het zeker weten dat wat je in je dashboard ziet overeenstemt met wat er op de werkvloer gebeurt?
– hoe je borgt dat we ten allen tijde compliant zijn? Dat we doen wat we zeggen?
– het borgen van operational excellence en het verhogen van werknemerbetrokkenheid, klanttevredenheid en marge?

De Solution

De QHSE-ESG Compliance Software is een gebruiksvriendelijke app voor op de werkvloer. Een no-code platform waarmee je workflows configureert die alleen wanneer en waar nodig bij de juiste persoon een taak onder de aandacht brengt en het resultaat ervan in de audit trail, een e-mail rapport en het dashboard weergeeft. Daarnaast bestaat uit het een marktplaats met door domein-experts kant-en-klaar gemaakte configuratie-bundels, waarmee je in 90 seconden live bent met een incidentregistratie, werkplekinspectie, RI&E en zelfs je complete VCA*-administratie.

De Businesscase

– Rust, heldere processen en lastenverlichting op de werkvloer
– Continue kansen spotten voor verbeteringen en ze actiegericht implementeren
– Operational excellence vertalen in medewerker- en klanttevredenheid en marge!
– 75% minder tijd aan administratie, 25% minder ‘downtime’ door incidenten, 2% meer winst

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.