SE/SR-serie Stoomcompressoren

De Challenge

Stoom is nog steeds een van de belangrijkste energiedragers in alle takken van de industrie. Hogedrukstoom kan turbines aandrijven terwijl lagedrukstoom voor verwarming van processen wordt gebruikt. Na gebruik is lagedrukstoom of condensaat vaak een afvalproduct. De druk en temperatuur zijn te laag voor hergebruik. Tot nu toe bleek het moeilijk om structureel het energieverbruik en daarmee de energiekosten van de stoomketelinstallatie te verminderen. Naast reductie van de energiekosten, staat ook reductie van de Carbon Footprint bij veel bedrijven hoog op de agenda.

De Solution

Met MDR (mechanische damprecompressie) kan lagedrukdamp, bijvoorbeeld lagedrukstoom, op efficiënte wijze worden opgewaardeerd. Dit staat ook bekend als een “Open Warmtepomp” principe (zonder condensor/verdamper). Hiermee kunnen grotere productiebedrijven op rendabele wijze veel aardgas besparen. Bij o.a. Dow Benelux in Terneuzen is dit op een grotere schaal met succes toegepast. Met de SE/SR-serie Stoomcompressoren kan dit ook op kleinere schaal succesvol toegepast worden. Mechanische damprecompressie komt ook in aanmerking voor de RVO SDE++ subsidie.

De Businesscase

In de praktijk zijn met MDR systemen COP’s (coefficient of performance) variërend tussen 5 – 10 en zelfs hoger te realiseren.

Zie meer informatie over stoomcompressie met MDR via deze link.

Atlas Copco Compressors Nederland

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.