Shore-based drone inspection

De Challenge

Anno 2021 worden offshore inspecties uitgevoerd door teams van 2 of 3 man die per boot of per helicopter naar het windmolenpark of platform worden getransporteerd. Dit proces is logistiek uitdagend en traag, daarbij brengt elke man offshore risico’s met zich mee. Recente innovaties op het gebied van drones hebben een deel van het inspectiewerk overgenomen. Helaas worden deze drones nog steeds lokaal gelanceerd en bestuurd, waardoor golfhoogte een belangrijke invloed heeft op de inzet.

De Solution

Het offshore inspectie proces kan veel eenvoudiger gemaakt worden wanneer alles vanaf de kust geregeld, bestuurd en verwerkt kan worden. Shore BV ontwikkelt een drone die vanaf de kust opstijgt, naar een windmolen of platform vliegt, daar de inspectie uitvoert en weer terug naar de kust vliegt. Dit alles terwijl de drone door een enkele, op land opererende, piloot wordt bestuurd. Door de quadcopter-vleugel combinatie kan de drone verticaal opstijgen, maar toch op hoge snelheid vliegen. Door het on-board waterstofsysteem kan de drone lang genoeg vliegen om de afstand af te leggen en de inspectie uit te voeren en toch geen CO2 uit stoten.

De Businesscase

Door middel van deze oplossing worden offshore inspecties veiliger, groener en goedkoper. Veiliger, omdat er minder man offshore moeten om inspecties uite voeren; voortaan kunnen visuele inspecties vanaf de kust worden uitgevoerd. Groener, omdat het waterstofsysteem geen CO2 uitstoot die anders wel uitgestoten zou worden door de CTVs, dan wel helicopters. Goedkoper, omdat er minder inspecteurs nodig zijn en er geen transport geregeld hoeft te worden. Shore verwacht dat een windmolen inspectie in plaats van €300-€500, nog slecht €200 zal kosten met de Shore drone.

Shore BV

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.