Slimme kathodische bescherming

De Challenge

De challenge is het tegengaan van corrosie van staal in de bodem en in het water.

De Solution

We hebben een systeem gebouwd waarbij we energie produceren ten gevolge van een temperatuurverschil van het te beschermen object zelf. Denk aan een koude gasleiding of een warme stoomleiding in de bodem. Door het temperatuurverschil om te zetten naar een elektrische spanning kunnen we het staal te voorzien van een koppeling met internet en een automatische kathodische bescherming inregeling . De spanning die het opwekt, zetten we op het staal indien nodig. Niet te veel, niet te weinig. Dit luistert heel nauw. Dit kunnen we online volgen. Thans hebben we een proof-of-principle. In 2021 willen we een protoype bouwen en een veldtest uitvoeren.

Bekijk hier de pitch van Martin Voorma van MIS7 BV

De Businesscase

Het systeem is gekoppeld aan internet. De microprocessor meet continue het elektropotentiaal en zodra een verandering optreedt -bv tgv een beschadigde coating- wordt automatische de juiste spanning geleverd om het staal te beschermen tegen verdere schade t.g.v. corrosie. Als afbeelding is de opstelling van de proof-of-concept weergegeven. Deze is opgestuurd naar het Bureau of Reclamation te USA voor verder onderzoek naar de mogelijkheden.

MIS7 BV

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.