Thermografische inspecties

De Challenge

Vele industriële installaties en infrastructuur hebben nood aan een verhoogd inspectieregime gezien de einde levensduur of levensduurverlenging. Traditioneel gebeurt dit met fysieke inspecteurs die via touwtechnieken, stellingen, hoogtewerkers of te voet deze assets inspecteren. Bovendien is de mens “beperkt” en heeft nooit dezelfde coherentie. Veel te inspecteren zaken bevinden zich op moeilijk bereikbare plaatsen wat thermo-grafisch inspecteren lastig of vaak onmogelijk maakt. Ook kan je met visuele inspecties vaak niet alles zien. Bovendien zijn de kosten met traditionele technieken hoog.

De Solution

Met een thermo-grafische camera kan de temperatuur van een object in kaart gebracht worden.
Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt. De camera is uitgerust met een sensor voor infraroodlicht en die de golflengte kan analyseren. De camera levert een thermogram: een visuele weergave van de aanwezige temperaturen.

De Businesscase

De Voordelen:

Zéér nauwkeurige visualisatie van onzichtbare gebreken
Combinatie van visuele en thermische beelden mogelijk
Zéér coherente datacollectie maakt overtijd vergelijken van defecten velen malen eenvoudiger en inzichtelijker
Inspectie van algehele staat, blootliggend betonijzer, vocht insijpeling, afbrokkeling, corrosie

SkyeBase

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.