Veiligheidstrainingen | Veilig vakmanschap werkt!

De Challenge

Fit en gezond thuiskomen uit je werk lijkt heel gewoon. Toch zijn er dagelijks arbeidsongevallen. Medewerkers en eerstelijns leidinggevenden staan in the line of fire als het om arbeidsongevallen gaat. Toch wordt juist deze groep medewerkers vaak niet getraind op veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag. Terwijl dit belangrijke aandachtsgebieden zijn bij het ontstaan van de ongevallen.

De Solution

Het is van levensbelang dat leidinggevenden en medewerkers risicobewust zijn en elkaar écht helpen met veilig gedrag. Verantwoordelijkheid voor jezelf en elkaar nemen én elkaar respectvol aanspreken op gevaren en onveilig gedrag.

Begrijpen is het begin van begrip
The Safety College heeft een unieke training ontwikkeld waarbij kennis van, en over, veiligheid geïntegreerd wordt in het dagelijkse werk. Met een praktische insteek en via interactieve lesdagen nemen we medewerkers mee in wat veiligheid voor hun werk betekent. Een training waarin het doen centraal staat. Geen algemeen lesmateriaal maar leren en oefenen vanuit de eigen situatie.

Veilig Vakmanschap noemen we dat! Een training waarin je leert om je eigen safety coach te worden en elkaars safety mate!

De Businesscase

Een veiligheidstraining op gedrag, risicobewustzijn, communicatie en persoonlijk leiderschap voor medewerkers in the line of fire is nieuw. Naast (technische) kennistrainingen gebaseerd op toetsen is er geen training die deze groep leidinggevenden en medewerkers helpt om aan de slag te gaan met veilig gedrag! Door hier wél invulling aan te geven leveren wij een bijdrage aan het positief veranderen van de cultuur ten aanzien van veilig werken.

Samen verantwoordelijk voor veilig en gezond thuiskomen
Onze vakmannen en -vrouwen leren om gevaren en risico’s te herkennen. Door deze juist in te schatten, te weten hoe je kunt handelen en door goed te communiceren werken we samen veiliger. Daarom heeft The Safety College trainingen ontwikkeld waarmee veiligheid toegevoegd wordt aan het vakmanschap van deze medewerkers.

Veilig Vakmanschap werkt

 • Veilig vakmanschap gaat over het verankeren van veiligheid in het vakmanschap van de medewerker. Niet
  over het opdoen van veiligheidskundige kennis.
 • We ronden de training af met een leerverslag waarin de deelnemer terugkijkt en reflecteert op het creëren van
  meer veiligheid op de eigen werkvloer. Er wordt geen theorie-examen afgenomen.
 • Door de interactieve opzet, de persoonlijke benadering en deskundige trainers, coachen we de deelnemers
  tijdens de training. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in het verbeteren van veiligheid.

Veilig Vakmanschap realiseert

 • Het nemen van meer verantwoordelijkheid voor veiligheid
 • Dat medewerkers het gesprek over veiligheid kunnen en gaan voeren
 • Dat zij elkaar respectvol aanspreken
 • Meer betrokkenheid bij het werk, collega’s en veiligheid
 • Risicobewuste medewerkers

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

The Safety College B.V.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.