Toepassing Augmented Reality bij realisatie nieuwe haven en aanvoerroute

Fantastisch vinden wij het als partners uit ons netwerk coalities vormen om elkaar te versterken en samen meer te bereiken. Zo hebben partners Boskalis en Social Brothers elkaar gevonden als het gaat om toepassing van disruptieve Augmented Reality (AR) technieken met als doel om projectmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Tijdwinst met Virtual Reality
Al eerder werkten zij samen aan een project waarbij met Virtual Reality (VR) ondersteuning wordt geboden tijdens engineering van een nieuwe brug. Deze brug is getest door middel van VR en gebruikers kunnen de inrichting van de brug direct aanpassen naar de eigen wensen. De verschillende schippers van de Helios hebben de nieuwe inrichting geprobeerd en gezamenlijk in een aantal sessies beoordeeld. Een proces wat normaliter onzettend kostenintensief en tijdrovend is, kon nu worden verkort tot een project van slechts drie maanden.

Bewuste keuze voor Augmented Reality
Na het succes van dit project koos Boskalis wederom voor de samenwerking met Social Brothers. Vanuit Boskalis was het doel om projectmanagement inzichtelijker te maken en een grafisch overzicht te kunnen creëren van de verschillende stappen voor de uiteindelijke opdrachtgever. Als voorbeeld werd het Duqm project gebruikt. Dit project stond in het teken van de realisatie van een nieuwe haven en aanvoerroute. Het opgeleverde project heeft geleid tot een duidelijk overzicht van de volgorde waarin de verschillende stappen worden uitgevoerd en gaf een overzicht van de mogelijk te ontstane bottle necks.

Waarbij in het vorige project gewerkt werkt met Virtual Reality waarin in een virtuele brug werd nagebootst is nu gekozen voor Augmented Reality. Het gebruik van AR heeft als voordeel gehad dat de applicatie te gebruiken is op elke locatie, wanneer de gebruiker dit maar wil. Ook geeft AR de gebruiker de mogelijkheid om te communiceren met de tool zonder het zicht op de omgeving te verliezen.

Nu het Duqm project met succes is afgerond worden de verdere mogelijkheden van de specifieke tool en AR binnen Boskalis geëvalueerd en zijn de eerste stappen richting een volgend AR project reeds gezet.

Bekijk de video rechts:

Uitgelicht