Enerpy innoveert verder bij Groningen Seaports

De verhuizing van Enerpy naar Groningen Seaports  toont hoe iTanks ook de rol van innovatiemakelaar inneemt om verbinding en vernieuwing tot stand te brengen…

Meet Enerpy
Enerpy richt zich op het herwinnen van grondstoffen (en energie) uit problematisch organisch afval.  Middels een door Enerpy ontwikkelde en gepatenteerde technologie worden grondstoffen als carbon, olie en gas gewonnen uit organisch afval. De soorten organisch afval die verwerkt kunnen worden zijn divers. Variërend van agro-industriële residuen, gebruikte autobanden, groen afval, huishoudelijk afval, zwerfafval tot bedrijfsafval.

Radiolyse
De juiste benaming voor de toegepaste technologie in dit proces is radiolyse. Het thermisch kraakproces doet Enerpy namelijk wezenlijk anders dan bij pyrolyse, wat een efficiënter proces met meer verwerkingsmogelijkheden geeft; resulterend in omzetting van afvalstromen naar hoogwaardige grondstoffen (opwaardering).

Enerpy meets Groningen Seaports
Het innoveren begon in Renswoude waar zij de zogenoemde RMO installatie (Reactor voor Organisch Materiaal) bouwden en testen uitvoerden. Enerpy heeft een proces (technologie) ontwikkeld om organische afvalstromen om te zetten naar nieuwe grondstoffen middels deze RMO installatie.

Na succesvolle afronding van deze fase werd gezocht naar een geschikte vestigingslocatie. Waarbij eerst gedacht werd aan Rotterdam, introduceerde iTanks in haar rol van innovatiemakelaar Groningen Seaports. En met succes. Groningen Seaports, een plaats waar aan groene chemie wordt gewerkt, bleek bij uitstek de ideale locatie voor Enerpy. ‘Een topprovincie, waar we met open armen zijn ontvangen’ aldus Jos Koopmans – directeur Enerpy. Op de nieuwe locatie wordt de installatie verder uitgebouwd en o.a. in samenwerking met Renewi gaan zij verder met innoveren om afval een volgend leven te geven.

Lees alles over hoe Enerpy aan groene chemie werkt op www.enerpy.nl.

Foto GSP door Koos Boertjens

Uitgelicht