Grip op veilig werken met continuous learning

Veiligheid is een, maar echt Grip op veilig werken gaat véél verder. TNO, Malmberg en iTanks hebben de handen in één geslagen en zijn een digitale leeromgeving gaan ontwikkelen voor de industriële sector genaamd Bolster Safety voorheen Sam Safety.

Dit vloeide voort uit behoefte voor een continu leerproces om de volgende processen te behandelen;

 • De technische kennis en procedurele vaardigheden verkrijgen.
 • De veiligheidsbewustzijn en consequenties van (on)veilig gedrag verwerven.
 • “Soft skills” (pro activiteit, feedback geven, motiveren) verschaffen.

De oplossing lag in het digitaliseren van de leeromgeving. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Nieuwe werkvormen met indringende (fictieve) leerervaringen.
 • Ervaren van consequenties van keuzes in veiligheid.
 • Taalbarrières overbruggen.
 • Werknemer kan in ‘verloren tijd’ trainen.
 • Reductie in opleidingskosten.

Onderwijzen
Bij Bolster Safety draait het om continu leren. Onderzoek van TNO wijst uit dat wanneer je voor een examen leert, de informatie na het nemen van het examen aanzienlijk sneller weg zakt dan wanneer je aanhoudend informatie te verwerken krijgt. Deze kwestie kan eenvoudig verholpen worden met het gebruik van onze noviteit. Wij creëren hogere retentie door voortdurend vakmensen bedreven te laten raken met veiligheid. Mede door de volgende speerpunten van Bolster Safety is dit mogelijk:

 • Regelmatig oefenen met regelmaat in aanraking met trainingsmateriaal en leren waar en wanneer je maar wilt (Blended learning).
 • Relevantie door persoonlijke situatie het aanbod trainingsmateriaal wordt aangepast aan persoon en situatie.
 • Passende en motiverende leervormen leervorm afhankelijk van onderwerp, bijv. zelfstudie of dialoog. Indringende leerervaring door serious gaming en simulaties trainingsmateriaal in gelijke blokken opgeknipt, ‘bitesized’.
 • Integraal aanbod uniforme trainingsmaterialen, alle relevante bronnen plus aandacht voor communicatie, reflectie en feedback geven/ontvangen.

Sturing & rapportage
Bolster Safety biedt naast een leerproces ook sturing, zo blijft het eenvoudig voor de voorman om inzage te hebben in de trainingsactiviteiten van zijn ploeg. Ze kunnen checken hoe ze ervoor staan op gebied van veiligheid competenties en of ze op termijn vooruitgang boeken. Bovendien wanneer recentelijk een onveilige situatie is voorgekomen, kan hier direct op worden ingespeeld door het trainingsprogramma aan te passen en de desbetreffende situatie herhaaldelijk te laten oefenen. Dit zal na een korte periode resulteren in een rapportage die op haar beurt weer van belang is op gebied van verantwoording bij veiligheidsbeheersing en onderbouwing van de veiligheidscompetenties.

Het innovatietraject

IDEATE iTanks Innovation Support heeft in opdracht van de stichting iTanks een onderzoek laten doen door TNO, waarbij is onderzocht op welk niveau het veiligheidsbesef van de bluecollor medewerkers in het Rotterdams Havengebied staat.
Hieruit bleek dat er heel veel gedaan wordt om dit veiligheidsbesef te vergroten, maar er uiteindelijk niet veel beklijft.
TNO heeft een aantal suggesties gedaan om dit te verbeteren. Een daarvan was om Malmberg, een educatieve uitgever, bij het traject te betrekken.

CONCEPTUALIZE In deze fase heeft iTanks Innovation Support samen met Malmberg de suggesties van TNO verder in detail uitgewerkt. Digitalisering van training en opleiding werd als cruciaal bestempeld.

PROTOTYPE iTanks Innovation Support heeft in deze fase de rol van facilitator, mediator en accelerator gehad. De specifieke technische kennis is vanuit het iTanks netwerk ingebracht. Malmberg en TNO hebben de digitale leeromgeving vorm gegeven. Tien grote contractors zijn door iTanks Innovation Support bereidt gevonden om mee te doen met de pilot.

DEMONSTRATE In deze cruciale fase heeft iTanks Innovation Support de business case ontwikkeld, uitgewerkt en opgesteld. Daarnaast heeft iTanks Innovation Support in dit traject ook als intermediar voor de financiële middelen gezorgd.

REALIZE In deze laatste fase, het realiseren van de markt introductie, heeft iTanks Innovation Support voor een aantal belangrijke factoren gezorgd.

1. het vinden van launcing partners
2. mede bepalen van marketingplan
3. het mobiliseren van de iTanks Partners
4. opzetten van startup

 

Uitgelicht