Partnercase | Decomissioning van Reym

Decommissioning stap voor stap in beeld REYM – Total Care dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement – is al 25 jaar specialist in offshore cleaning.

Wanneer de levensduur van een productieplatform beëindigd is, wordt deze ontmanteld. Voordat echter tot ontmanteling, ook wel decommissioning genoemd, kan worden overgegaan is reiniging en eventueel decontaminatie nodig. Dit is een specialistische activiteit. Reym heeft een speciale methode ontwikkeld voor de reiniging en decontaminatie van platforms uit de olie- en gasindustrie. In deze methode zijn de volgende stappen te onderscheiden:

Stap 1. Gasvrij maken van de installatie De procesinstallatie wordt gasvrij gemaakt door deze te behandelen met chemicaliën, stikstof, water of stoom. Hierna wordt gemeten op de aanwezigheid van koolwaterstofverbindingen, kwik en radioactiviteit. Wanneer de waarden binnen de limiet zijn kan de installatie na vrijgave veilig geopend worden.

Stap 2. Offshore cleaning Tijdens het productieleven zijn vloeibare afvalstromen ontstaan in de installatie. Ook kunnen er koolwaterstofverbindingen, kwik en radioactief afval ontstaan. Reym is gespecialiseerd in de reiniging van deze installaties. Hierbij vrijkomende afvalstoffen worden opgeslagen in gecertificeerde offshore tanks, die onshore verder verwerkt kunnen worden. Na reiniging worden de installatieonderdelen weer gemeten en afgevoerd als deze binnen de grenswaarden vallen. Bij overschrijding van de waarden stemmen we samen met de klant af wat de beste methode voor verdere decontaminatie is.

Stap 3. Decontaminatie Reym kan de decontaminatie zowel onshore als offshore verzorgen. Losse installatieonderdelen kunnen eventueel onshore gedecontamineerd worden. Op gecontroleerde wijze wordt alle restvervuiling verwijderd, waardoor de overige decommissioning-activiteiten veilig en doelmatig voortgezet kunnen worden. Offshore decontaminatie is efficiënter, veiliger en tot wel 20% goedkoper.

Uitgelicht