Proces en/of machine efficiënter en effectiever met PDEng student

De TU Twente als sparringspartner. Op zoek naar talent met als voordeel een tweejarige sollicitatieperiode. Of talent in huis, op zoek om te voldoen aan de opleidingswensen van jullie medewerkers. Het PDEng programma van TU Twente speelt in op deze vraagstukken uit het bedrijfsleven.

PDEng programma in Robotica

De PDEng opleiding (Professional Doctorate in Engineering) in Robotica aan de Universiteit Twente leidt mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe robottechnische vraagstukken. De technologisch ontwerper is bij uitstek in staat verbanden te leggen tussen verschillende disciplines en deze op creatieve wijze te integreren in een technologisch ontwerp. De opleiding combineert state-of-the-art technische kennis met persoonlijke ontwikkeling tot een inspirerend traject.

Ontwerpopdracht in de industrie

De PDEng opleiding, met een duur van twee jaar, wordt in samenspraak met uw organisatie samengesteld. U wordt nauw betrokken bij het selecteren van een geschikte trainee of u draagt een high potential binnen uw eigen organisatie aan voor de opleiding. Daarnaast bepaalt u de inhoud van de ontwerpopdracht. Het programma voorziet in de actuele behoefte naar technologische ontwerpers in de praktijk. Gedurende het project leert u de trainee intensief kennen en kunt u na afloop van het opleidingstraject beoordelen óf- en wélk carrièreperspectief u hem/haar kunt bieden binnen uw organisatie. Bij succesvolle afronding van het opleidingstraject ontvangt de trainee de gecertificeerde graad PDEng en wordt hij/zij opgenomen in het register van technologisch ontwerpers (KIVI).

Expertbegeleiding vanuit de organisatie en de universiteit

Bij de start van het PDEng traject wordt een begeleidingsteam samengesteld bestaande uit experts uit uw organisatie en de Universiteit Twente. Gezamenlijk brengen zij state-of-the-art kennis en technologie in, geven expert-adviezen over opzet en uitvoering van het project en zien toe op adequate verwezenlijking van de projectdoelen. Tijdens de opleiding kan de trainee gebruik maken van de kennisinfrastructuur, beschikbaar op de universiteit.

Geïnteresseerd?

Het PDEng programma is de perfecte mogelijkheid voor getalenteerde studente om hun carrière een kick-start te geven, en voor bedrijven om een oplossing te vinden voor een technologisch ontwerpprobleem (en/of talenten te werven). Bent u geïnteresseerd in een trainee? Kijk dan op de website.

Uitgelicht