Rookvrije lastoorts

De 7XE Extractor is de eerste lastoorts, die lasrook direct bij de bron wegzuigt zonder in te leveren op de laskwaliteit. Lasrook bevat stoffen en gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Te veel lasrook inademen geeft een verhoogde kans op astma, bronchitis, COPD en aantasting van het zenuwstelsel. Daarom zijn er strenge grenswaarden gesteld voor het lasrookgehalte in de lucht.

Uitdaging
In samenwerking met TNO en Translas heeft iTanks de iVent ontwikkeld. Deze innovatie betreft een stand-alone bronafgezogen lastoorts. Met de lasdampafzuiging die geïntegreerd zit in de lastoorts wordt de lasrook die vrijkomt bij het lassen direct afgezogen in plaats van dat deze in de werkomgeving van de lasser blijft hangen. Een bijzonder schone en gezonde oplossing!

Het innovatietraject
IDEATE iTanks Innovation Support heeft een brainstormsessie geïnitieerd met een aantal stakeholders. Probleemstelling: Ongezonde situaties met betrekking tot rookontwikkeling, die ontstaan tijdens het lassen in besloten ruimtes c.q. werkplaatsen, voor medewerkers te verminderen. De uitdaging ligt vooral in kwaliteitsbehoud. Naar aanleiding van een aantal ideeën welke in deze sessie zijn ontstaan heeft iTanks Innovation Support een aantal partijen uit het netwerk, TNO en Translas bij elkaar gebracht.

CONCEPTUALIZE Een bestaand concept, rookafzuiging bij de bron, is in deze fase met behulp van iTanks Innovation Support verder uitgewerkt en zijn samen met Translas de eerste testen gedaan. Deze labtesten waren zo positief dat een volgende fase kon worden ingezet.

PROTOTYPE In deze fase van het innovatieproces hebben TNO en Translas gewerkt aan een prototype. De rol van iTanks Innovation Support was vooral die van projectmanager als constante factor waardoor het proces efficiënter verloopt en alle partijen de juiste focus houden.

DEMONSTRATE In deze cruciale fase heeft iTanks Innovation Support de business case ontwikkeld, uitgewerkt en opgesteld. Daarnaast heeft iTanks Innovation Support in dit traject ook als intermediair voor de financiële middelen gezorgd.

REALIZE In deze laatste fase, het realiseren van de markt introductie, heeft iTanks Innovation Support voor een aantal belangrijke factoren gezorgd.
1. het vinden van launcing partners
2. mede bepalen van marketingplan
2. het mobiliseren van het iTanks Netwerk

Uitgelicht