i-Botics zoekt projecten

Over i-Botics

i-Botics is een open innovatiecentrum voor onderzoek en ontwikkeling in interactie-robotica. Het onafhankelijke onderzoekscentrum is opgericht door TNO en de Universiteit Twente en heeft tot doel kennis en technologie te ontwikkelen voor waardetoevoegende robotoplossingen. Kennis wordt verzameld uit verschillende domeinen en onderzoeken van onze partners, deze partners werken samen met ons in het open innovatiecentrum i-Botics. Een van de onderzoekslijnen die zorgvuldig is geïdentificeerd en geselecteerd als onze primaire focus, is Telerobotica. Verder in dit artikel vertelt Douwe waar UT Twente en TNO zich precies mee bezig houden.

Telerobotica
Onder de noemer van telerobotica houden we ons bezig met op afstand bestuurbare robots, mogelijk semi-autonoom, waarbij aanwezigheid en manipulatie op afstand worden gecombineerd. Telerobotica kan worden toegepast in situaties waarin menselijke vaardigheden vereist zijn op een locatie die moeilijk toegankelijk of gevaarlijk is. In deze situaties kan een telerobotisch systeem dienen als een uitbreiding van een menselijke operator om hem / haar in staat te stellen de complexe taak op afstand uit te voeren.

Onze benadering is om de menselijke operator volledige perceptie en manipulatiemogelijkheden te bieden om intuïtief de externe omgeving waar te nemen en te handelen alsof hij aanwezig is op de afgelegen locatie. Een groot voordeel van deze telerobotica-aanpak is dat deze optimaal profiteert van het op afstand combineren van het cognitieve vermogen van de menselijke operator met de roboteigenschappen.
Het vermogen om een robotsysteem met manipulatiemogelijkheden in te zetten als een uitbreiding van een menselijke operator, is een belangrijke troef in veel situaties waarin het verzenden van een mens een verhoogd risico met zich meebrengt als gevolg van gevaarlijke omstandigheden.

Huidige staat van technologie
Telerobotica brengt grote uitdagingen met zich mee, zoals de menselijke operator een bewustzijn van de afgelegen locatie geven en “adaptieve automatisering” voor gedeeltelijke autonomie. TNO en UT hebben uitgebreide kennis, expertise en technologie opgedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Onze telerobotica-technologie is zo ver ontwikkeld dat we onze modulaire telerobotica-aanpak effectief kunnen toepassen in situaties waarin een goede netwerkverbinding kan worden geboden.

Wat we zoeken
Het algemene telerobotica raamwerk dat we hebben ontwikkeld, is klaar om te worden gecombineerd met toepassingsafhankelijke hardware – platforms en tools – om systemen te creëren voor specifieke scenario’s. We zijn op zoek naar bedrijven die belang hebben bij het inzetten van telerobotica-technologie en die willen investeren en samenwerken om onze technologie verder te ontwikkelen om aan hun specifieke behoeften te voldoen.

Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Douwe Dresscher van UT Twente.

Uitgelicht