Terugblik iTanks Live! ‘Waterstof tot Nadenken’

Bij de iTanks Live! over waterstof tot nadenken werd gekeken naar de kansen, projecten en uitdagingen voor de inzet van waterstof als nieuwe energiebron. Het onderwerp is actueel, zo bleek uit de ruim honderd aanmeldingen voor dit evenement bij de GasUnie in Groningen. Met introducties en presentaties van Hendré Sijbring van Groningen Seaports, Cor Zijderveld van SBE, Rene Schutte van Gasunie en Jan-Jaap Aué van EnTranCe werd duidelijk dat er veel staat te gebeuren in de waterstof economie. Sterker nog, op verschillende plaatsen gebeurt er al van alles. Waterstof wordt al jaren op grote schaal gebruikt. Maar om deze waterstof ‘groen’ te produceren in plaats van uit aardgas te maken, moet nog veel gebeuren en zijn veel investeringen nodig. Bijvoorbeeld om 6 tot 8 GW windenergie op zee extra op te wekken voor de productie van waterstof met elektrolysers. En om het prijsverschil tussen deze groene waterstof en ‘grijze’ waterstof te ondervangen, is nog subsidie nodig waar nog geen groen licht voor is.

Dat betekent niet dat er niets hoeft te gebeuren. Er is 2,8 miljard euro beschikbaar voor projecten en er wordt steeds meer ervaring opgedaan met waterstof op plaatsen waar dat eerder niet gebeurde. Op een interactieve kaart met zo’n 30 projecten werd getoond wat er al loopt en gaat gebeuren. Bijvoorbeeld de waterstof leiding tussen Dow en Yara in Sluiskil in Zeeland en de nieuwe woonwijk op waterstof in Hoogeveen. Het is niet de vraag of het gebeurt maar wanneer het volgende project wordt gestart. En voor de benodigde kennis kan men bouwen op EnTranCe, een expertisecentrum waar wetenschappers en studenten, bedrijven en overheden ontmoeten om kennis te delen en nieuwe kennis samen te ontwikkelen.

Uitgelicht