Verlaag de stikstofuitstoot door ruimte te geven aan de energietransitie

‘Geef energietransitie ruimte en vertrouwen, dan verlaagt ook de stikstofuitstoot.’ Volgens Groningen Seaports dreigen grote kansen te worden gemist als gevolg van de PAS uitspraak.

Groningen Seaports vindt dat het kabinet snel met een houdbare oplossing voor stikstof moet komen. De economie in Noord-Nederland komt nagenoeg tot stilstand door de PAS (Programma Aanpak Stikstof) uitspraak. Zo’n dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie zijn op losse schroeven komen te staan. Ook bestaande bedrijven krijgen er mee te maken. De regio dreigt hierdoor honderden miljoenen aan investeringen mis te lopen. Daarnaast zou dit een negatief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid bij de bedrijven zelf en hun toeleveranciers. “We doen er alles aan om de klimaatdoelen te halen, maar door de stikstofregels wordt dit wel bemoeilijkt”, aldus Cas König, directeur Groningen Seaports. Het havenbedrijf zelf zal dit eveneens gaan merken in haar resultaat. “Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en wachten daarom met investeren”.

“Projecten die bijdragen aan vermindering van de CO2 uitstoot dragen doorgaans ook bij aan verlaging van de stikstofuitstoot. Denk bijvoorbeeld aan projecten waar met duurzame elektriciteit wordt geproduceerd in plaats van gas. Daarom moet de energietransitie niet worden stilgelegd door stikstof, maar moeten projecten die bijdragen aan minder CO2 uitstoot in de keten juist ruimte en versnelling krijgen”, aldus König.

Bedrijven willen graag verduurzamen, zij moeten ruimte en vertrouwen krijgen als ze dit kunnen aantonen. Gebeurt dit niet dan is dit een grote bedreiging voor de regionale economie, voor het behalen van de klimaatdoelstellingen én de biodiversiteit.

Programma Aanpak Stikstof
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bevatte de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen en industrie of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten. De Raad van State heeft nu beoordeeld dat dit niet mag omdat dit in strijd is met Europese natuurwetgeving.

Meer informatie? www.groningen-seaports.com/pas

Uitgelicht