Waterstof tanken in Delfzijl

Waterstof wordt gezien als dé vervanger van fossiele brandstoffen en is daarmee onderdeel van de energietransitie. Waterstof kan ‘groen’ geproduceerd worden en kan bovendien pieken en dalen in de productie van groene energie opvangen. Hiermee draagt het niet alleen bij aan verduurzaming van transport, maar is het ook een onderdeel van en oplossing voor uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. In Nederland kon je al waterstof tanken in Helmond, Rhoon en Arnhem. Nu ook in Delfzijl!

iTanks Partner Groningen Seaports droeg bij aan de realisatie van dit waterstof tankstation in Nederland….

Om de inzet van waterstofbussen in de regio Noord-Nederland mogelijk te maken, bouwde PitPoint een tankstation naast het Chemie Park Delfzijl. Dankzij een innovatieve leiding, aangelegd door Groningen Seaports, wordt groene waterstof wat gemaakt wordt in de chloorfabriek van AkzoNobel Specialty Chemicals, naar het tankstation getransporteerd. Deze duurzame waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van fijnstof en CO2-uitstoot door het wegverkeer. 

2030 emissievrij
Wist je dat…vanaf 2030 alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij moeten rijden? In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot. Nu tanken en rijden in Noord-Nederland al waterstofbussen die geen andere emissies veroorzaken dan schone waterdamp. Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het noorden hiervoor bij uitstek geschikt gelet op de lange afstanden in de provincies. De verwachting is dat er geleidelijk meer waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de provincies Groningen en Drenthe. 

Vergroening economie
Naast waterstof als brandstof voor bussen, mogelijk ook treinen en ander zwaar transport biedt waterstof ook goede mogelijkheden voor de vergroening van de economie. Door grootschalige productie van groene waterstof is het toe te passen in de energie en de chemie. De uitdaging in Noord-Nederland is om groene waterstof te produceren uit duurzame bronnen en te transporteren naar de bedrijven om zo de chemie en de mobiliteit te vergroenen. Samen met andere bedrijven in het havengebied van de Eemsdelta onderzoeken AkzoNobel en Gasunie de mogelijkheden om de productie van groene waterstofproductie uit te breiden, beginnend met een fabriek voor het maken van waterstof (20 MW water elektrolyse). De opening van het tankstation is daarmee ook het startsein voor de verdere ontwikkeling van groene waterstof op gebied van mobiliteit en daarmee ook voor de vergroening van onze noordelijke economie.

Uitgelicht