BlueCity CIRCO Track | Kosten besparen met een circulair business-model

Welk bedrijf heeft op dit moment niet met de stijgende kosten van grondstoffen en energie te maken? Tel daarbij op dat leveringen lang op zich laten wachten en grondstoffen steeds schaarser worden. En ook de wet- en regelgeving gericht op duurzaamheid, wordt steeds meer aangescherpt. Een circulair businessmodel biedt kansen om deze uitdagingen op te lossen. Maar hoe zet je de eerste stappen om circulariteit toe te passen in je bedrijf?

 

BlueCity biedt bedrijven met een CIRCO Track praktische tools om hun business circulair te herontwerpen. Het trainingstraject fungeert als eerste kennismaking met de circulaire economie en biedt handvatten om de schouders eronder te zetten. In deze CIRCO Track ga je onder begeleiding van twee ervaren trainers je eigen keten en businessmodel uitdiepen. Waar in de keten en in mijn bedrijf zit waardeverlies? Hoe kan ik dit omzetten in waardevermeerdering? Welk circulair businessmodel past hierbij? We pakken deze vraagstukken in drie dagen concreet aan.

Na afloop heb je voor je bedrijf zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Aan de Track doen 11 andere bedrijven mee die dezelfde uitdaging aangaan. Normaal gesproken worden CIRCO Tracks georganiseerd rondom één sector, maar nu bieden we bedrijven uit alle industrieën een kans om mee te doen.

Voor wie?
● Bedrijven die te maken hebben met stijgende kosten en schaarste van grondstoffen
● Bedrijven die ook in de toekomst concurrerend willen zijn
● Bedrijven die nieuwe business kansen willen ontdekken
● Bedrijven die niet willen wachten op veranderende wet en regelgeving

Deelnemers
Van elk bedrijf doen twee personen mee:
● Iemand met productkennis, bijvoorbeeld een productmanager, ontwikkelaar of ontwerper;
● En iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent.
Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?
● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Na de 3-daagse Track heb je een:
● Nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
● Zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.
● Paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij kan helpen.
Mogelijke oplossingen voor:
● Innovatieve oplossingen voor het reduceren van afval in de schoonmaakbranche
● Slimmer gebruik van producten en het opzetten hoogwaardige diensten binnen de branche
● Circulaire ketensamenwerkingen

Programma
Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap
meenemen in je eigen circulaire propositie. De Track bestaat uit drie halve dagen waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is
ongeveer 20 uur.

Sessie 1 – Initiate | 8 mei 2023 | 13:00 – 18:00 I Op locatie
Tijdens de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en ga je aan de slag met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten circulaire kansen! Zelf werken na deze ochtend: Je selecteert de beste kans en formuleert een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur).

Dag 2 – Ideate | 22 mei 2023 | 09:00 – 12:00 | Online
In de tweede sessie deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige input kunnen voorzien. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën, je ontwikkelt je circulaire business model en (her)ontwerpt je product en/of dienst. Een week na deze sessie vindt de laatste bijeenkomst plaats. Zelf werken na deze ochtend: Je brengt alle verandering in kaart en maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn.

Dag 3 – Implement | 6 juni 2023 | 09:00 – 13:00 | Op locatie
In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières. Plenair deel – uitwisselen (1 uur) / Zelf werken (1,5 uur) / Afsluitende plenaire deel – roadmap en pitch (1,5 uur) / Afsluiting met lunch of borrel

Kosten
De kosten voor deelname zijn €1000 ex BTW per bedrijf (voor twee personen). Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank. Er is plek voor 12 bedrijven (vol = vol).

Voor inschrijving dient onderstaand formulier te worden ingevuld, door beide deelnemers van het bedrijf.
https://docs.google.com/forms/d/1qRK1x1umYsNwhHh8YCO_gmcDum3FSetBrEXVhfwGHsM/edit

Voor meer informatie kun je op contact opnemen met:

Hannah Bruinink,
Relatiemanager BlueCity | Coördinatie CIRCO Hub Zuid-Holland
T: 0103072247 / 0638389766
h.bruinik@bluecity.nl
www.bluecity.nl

Uitgelicht