Derde voucherronde open Energie & Klimaat III

Bedrijven met oplossingen op het gebied van duurzame innovatie kunnen vanaf vandaag tot en met 5 februari 2023 weer subsidie aanvragen bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om vouchers met een waarde tot € 100.000,-. De vouchers zijn te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Met deze regeling stimuleert het programma bedrijven samen te werken met fieldlabs en toepassingen (sneller) marktrijp te maken. Het is voorlopig de laatste geplande ronde van het programma.

Hoe kom ik aan een voucher?

In totaal heeft de provincie Zuid-Holland deze derde fase van het programma € 1,35 mln. beschikbaar gesteld voor Energie & Klimaat, waarvan deze derde openstelling € 400.000,- in de vorm van vouchers voor innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan indienen via deze pagina. Medio februari worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie uitgenodigd voor een pitch op 22 februari 2023. Begin maart wordt bekendgemaakt welke vijf tot zes projecten van april tot december 2023 vanuit deze ronde gaan lopen. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten in eerdere rondes reeds vouchers bemachtigden. Het is voorlopig de laatste geplande ronde van deze fase van het programma. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe het programma voortgezet kan worden.

Innovatiethema’s: extra focus op elektrificatie industrie

Het programma richt zich op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s maken kans op subsidie. Er is vooral behoefte aan projecten die bijdragen aan elektrificatie van de industrie.

1. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO 2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse naar waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO 2 en waterstof. In het Fieldlab Industrial Electrification zit veel expertise op dit onderwerp. Een voorbeeld van een lopend project op dit thema is VSPARTICLE waarin een nieuw productieproces voor elektro-katalytische membranen wordt ontwikkeld waarmee o.a. waterstof sneller, goedkoper en duurzamer gemaakt kan worden.

2. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en  bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit en lokale energiesystemen. Een Zuid-Hollands fieldlab met veel expertise op dit gebied is The Green Village. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners. Een voorbeeld van een lopend project op dit thema is Fairm, dat een 100% natuurlijk en circulair isolatiemateriaal voor de bouw van platte daken zoals van scholen en kantoren heeft ontwikkeld.

3. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energie-opslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom geld voor projecten die bijvoorbeeld gaan over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte. In het Fieldlab Green Economy Westvoorne wordt veel getest rondom het Oostvoornse meer. Zo wordt daar in het project van TouchWind en Coastruction een nieuwe drijvende windturbine getest met 3D-geprinte ecologische ankers.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO 2 . Een regionaal fieldlab met kennis en ervaring op het gebied van biotechnologie is Planet B.io. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners. Een lopend project op dit thema is DOPS, een innovatieve recyclingtechnologie waarbij afval uit de industrie gescheiden en herbruikt kan worden als hernieuwbare grondstoffen zonder CO 2 uit te stoten.

Programma belangrijk onderdeel in regionale projectenfunnel

Onze regio telt een uniek aantal fieldlabs waar getest wordt met duurzame innovaties. Met het programma willen we dit bijzondere ecosysteem versterken door activiteiten en kennis te delen. We zetten het Energie & Klimaat-programma in als funnel om projecten dichter bij marktimplementatie te brengen. We werken hiervoor actief samen met diverse partners in het platform Industry Transformers Zuid-Holland en houden regelingen zoals het Just Transition Fund en Kansen voor West goed in de gaten als mogelijke vervolgstap voor doorontwikkeling. Zo hopen we wildgroei aan losse initiatieven te voorkomen en krachten te bundelen op de belangrijkste opgaven en kansrijke innovaties.

Meer weten? Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit.

Matthijs Damm
Projectmedewerker Innoveren Duurzaam & Schoon
+31 6 203 588 11
Matthijs.damm@innovationquarter.nl

Uitgelicht