Met SmartTag™ in één oogopslag steigeractiviteiten in beeld

SmartTag™ is een inmiddels bewezen cloud-based steiger managementsysteem, in eigen beheer ontwikkeld door de IT specialisten van BrandSafway. SmartTag kent wereldwijd honderden gebruikers, die met name de eenvoud en flexibiliteit van de tool als sterke punten zien.

Iedereen die wel eens een rondgang maakt op een projectlocatie, is bekend met de bestaande fysieke labels (scafftags) die aan steigers zijn bevestigd. SmartTag is hier een online aanvulling op en voorziet in de behoefte aan real-time informatie. Overigens blijft de fysieke scafftag om veiligheidsredenen in gebruik, want ook zonder mobile devices moeten gebruikers direct kunnen zien of steigers vrijgegeven zijn.

SmartTag™ waarborgt datakwaliteit
Zodra een site account is aangemaakt voor SmartTag kunnen aan de uitstaande steigers QR-codes worden toegevoegd in de scafftag houder. Na het scannen met een tablet of smartphone wordt toegang verkregen tot SmartTag, waarbij generieke gegevens zoals datum, tijd en locatie op basis van GPS coördinaten automatisch worden geregistreerd. Doordat de steigerinspecteur eerst een eigen persoonlijke QR-code scant, wordt de steiger direct gekoppeld aan een inspectie. De inspecteur vult de database verder aan met notities, inspectierapporten, foto’s en additionele data zoals type steiger, status steiger (vrijgegeven, in opbouw, demontage). Bij iedere volgende inspectie wordt de QR-code wederom gescand en wordt de informatie over de steiger geüpdatet. Overigens tekent bij de oplevering van de steiger naast de BRAND inspecteur ook de opdrachtgever op het beeldscherm voor akkoord.

Geografische views
Aan klanten kunnen per site meerdere SmartTag accounts worden toegekend. Met view accounts kunnen gebruikers van SmartTag in het veld de actuele status van steigers inzien door het scannen van de QR-code op de scafftag. Voor een breder overzicht van de activiteiten op een site, wordt veelal gebruik gemaakt van de geografische weergave in SmartTag. De klant heeft dan in één oogopslag alle locaties met de bijbehorende scafftags in beeld. Door te klikken op een virtuele scafftag worden de actuele gegevens en de historie van een steiger getoond. De geografische views kunnen bovendien worden gefilterd, bijvoorbeeld om alleen  een beeld te krijgen van alle uitstaande steigers. Het totaaloverzicht geeft klanten extra tools om feedback te geven aan BRAND; voor de modificatie tot het afmelden van steigers. Bovendien wordt de veiligheidsstandaard verder verbeterd omdat er met de rapportages en overzichten beter inzicht wordt verkregen in welke steigers in aanmerking komen voor vernieuwde inspecties.

Grip op kosten
Een van de grote voordelen van SmartTag is dat de administratie sneller up-to-date is en kosten daardoor meer kunnen worden beheerd. Een ander voordeel is dat SmartTag de gedrukte formulierenstroom vervangt, waardoor er minder papier en archivering benodigd is.

Gebruikersvriendelijke rapportages
Met de maatwerkrapportages van SmartTag kunnen gebruikers eenvoudig rapporten maken én aanpassen via de drag-and-drop functie. Variabelen die men terug wil zien in een rapportage kunnen zelf worden geselecteerd, zoals bijvoorbeeld tagnummers, (datum) recente activiteit, soort steiger, opbouwdatum steiger, door wie een steiger is aangevraagd, door wie geïnspecteerd, etc. Met filters kan bepaald worden om een rapport te genereren voor de gehele site of voor een site area, voor uitstaande en/of gedemonteerde steigers, etc. De rapportages zijn overigens direct te exporteren naar andere systemen voor verdere bewerking. Ook biedt de export functionaliteit mogelijkheden om data uit SmartTag via maatwerk programmering te koppelen aan klantspecifieke contractuele afspraken.

SmartTag™ biedt flexibiliteit
SmartTag is een stand-alone systeem en hoeft niet per definitie gekoppeld te worden met ERP systemen van opdrachtgevers. Procesmatige aanpassingen of administratieve wijzigingen in de systemen van opdrachtgevers hebben daardoor geen directe invloed op SmartTag. Juist dat zien klanten als een groot voordeel: in SmartTag blijven data volledig transparant en de controleslag ervan blijft bij hen als opdrachtgever.

Zie voor meer informatie de website van Brand.

Uitgelicht