Rotterdamse haven wil vanaf 2035 koploper zijn in verduurzaming

Rotterdam, 11 december 2023 — De Rotterdamse haven loopt vanaf 2035 voorop in het streven om klimaatneutraal te opereren. Het percentage bedrijven in de haven dat zijn ecologische voetafdruk wil reduceren naar een verwaarloosbare hoeveelheid ligt vanaf dat jaar hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is een van de uitkomsten van de nieuwe editie van de Haven Innovatie Barometer, een periodiek onderzoek naar het innovatieklimaat in de Rotterdamse haven.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Center for Business Innovation (Universiteit van Amsterdam), in opdracht van SmartPort, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam. De ruim 250 directeuren en managers die aan de enquête deelnamen vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer een kwart van het havenbedrijfsleven. Eerdere edities van de Barometer verschenen in 2016 en 2018. De Executive Summary download je hier.

Investeren in ambities
Nu is nog een grote meerderheid (94%) van de bedrijven in de haven niet klimaatneutraal. Daarmee lopen ze achter op het Nederlands gemiddelde (84%). De ambities in de haven zijn op langere termijn echter groter: wil in Nederland 80% van de bedrijven in 2050 hun voetafdruk grotendeels gereduceerd hebben, in de haven ligt dat op 86%.

Om die doelstellingen te halen, wordt er nu al geïnvesteerd. Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar aanzienlijke investeringen gedaan in verduurzaming. Driekwart geeft aan dit de komende vijf jaar te doen. Deels omdat zij hiertoe gedwongen zijn door wet- en regelgeving, maar voornamelijk ook vanuit intrinsieke motivatie. Bijna de helft van het havenbedrijfsleven geeft minimaal evenveel prioriteit aan maatschappelijke als aan bedrijfseconomische doelstellingen. Dat is hoger dan het landelijke percentage.

Een kanttekening bij de ambities is dat de realisatie ervan deels afhankelijk is van technologieën die momenteel nog niet beschikbaar zijn. De meeste bedrijven verwachten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Invloed van digitalisering
Behalve duurzaamheid is digitalisering een belangrijke aanjager van innovatie. Driekwart van de bedrijven verwacht dat verder toenemende digitalisering een grote invloed gaat hebben op hun toekomstige activiteiten. De mate van digitale transformatie in de haven is in lijn met het landelijk gemiddelde. Ketenpartijen zoals directe klanten en leveranciers worden als de belangrijkste externe partijen gezien voor innovatie-activiteiten op het vlak van zowel verduurzaming als digitalisering, gevolgd door de overheid.

Bedrijven zien de huidige wet- en regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt, en een gebrek aan visie en ondersteunend beleid vanuit de overheid als grootste belemmeringen bij innovatie.

Voor nadere informatie over dit persbericht kun je contact opnemen met:

Uitgelicht