Safety Delta Nederland (SDN) organiseert Symposium rondom Toezicht in het Omgevingsdomein

Het Symposium ‘Toezicht in het Omgevingsdomein’ vindt plaats op 20 september 2023 en wordt gehouden in The Hague Conference Centre in Den Haag.

In dit symposium staat de generieke risicobenadering centraal. Zowel bedrijven als toezichthouders gebruiken in uiteenlopende gradaties en vormen een risico-benadering bij het uitvoeren van intern en extern toezicht. In het symposium vertellen wij over de ervaringen uit de pilot “Professionalisering Intern Toezicht” die namens de Stichting Innovat.ION door Stantec wordt begeleid.

Het symposium bouwt voort op een eerder symposium dat plaats vond op 22 juni 2022. Toen bespraken we met u de uitgangspunten van horizontaal toezicht, de ervaring hiermee in andere toezichtdomeinen, waaronder de belastingdienst, en de lopende pilots in het omgevingsdomein. Het thema van dit symposium, de risicobenadering, is het “kloppende hart” van horizontaal toezicht.

Schrijf je in via deze link: Inschrijven Symposium Toezicht in het Omgevingsdomein

Praktische informatie

Datum:         20 september 2023
Tijd:              13.30 – 18.00 uur
Locatie:        The Hague Conference Centre, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Globaal programma
13.30 – 14.00 uur       Inloop

14.00  uur                     Opening door dagvoorzitter Pieter van der Zwet, Stantec

14.15 – 15.15 uur         Keynotes: Perspectieven toezichthouder en onder toezichtstaanden

15.15 – 15.30 uur         Pauze

15.30 – 16.30 uur        Keynotes:  De rol van de risicobenadering bij zes leden van de Vereniging ION en hun toezichthouders.

16.30 – 17.00 uur        Paneldiscussie: Van middelen alloceren (tot de poort) naar toezicht differentiëren (na de poort)

17.00 – 18.00 uur        Afsluiting en borrel

Uitgelicht