Samenwerking Safety Delta Nederland (SDN), Secure Logistics BV en iTanks: Veiligheid, innovatie en integratie

Om de Nederlandse (petro)chemische industrie in de komende jaren de veiligste ter wereld te maken, is samenwerking en afstemming nodig op het gebied van innovatie, vakmanschap en werkprocessen. Arjan van Dijk, directeur van Safety Delta Nederland is daar dagelijks mee bezig. De onlangs uitgebrachte koppeling van Secure Logistics’ XS-ID en iTanks’ i-Ask app is volgens hem een helder voorbeeld van een krachtige samenwerking richting een gezamenlijk doel.

Safety Delta Nederland (SDN) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, wetenschapsinstellingen en de overheid. De ambitie van SDN is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld is en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen. In de Safety Delta Nederland werken drie partijen structureel, integraal en nauw samen:

  • De Industrie: Circa 300 Brzo-bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van de (petro)chemieketen, overige Brzo bedrijven;
  • De Overheid: inspectiediensten, beleidsmakers;
  • De Wetenschap: Universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

Partijen zijn overtuigd dat door structurele voortzetting van de samenwerking de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder verbeterd kan worden. Dit is met name de ontwikkeling en effectieve implementatie van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken en de verdere opbouw van kennis hierover.

Zo’n koppeling tussen twee platforms om eenvoudig toegang te bieden tot innovatieve oplossingen is daar een mooi voorbeeld van,’ juicht Arjan van Dijk de samenwerking tussen Secure Logistics en iTanks toe. Hij vult aan: ‘De directe impact op de industrie is misschien zeer beperkt. Maar het laat wel zien dat je met verrassende samenwerking ook verrassende oplossingen kunt bereiken. En met deze slimme koppeling breng je de ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken een stuk dichterbij!

In de samenwerking tussen Secure Logistics en iTanks is de kracht van beide partijen gebundeld. Met XS-ID biedt Secure Logistics een waterdicht systeem voor gebruiksvriendelijke en privacy veilige online identificatie met een digitale identiteit, de zogenaamde XS-ID. Deze digitale identiteit biedt de gebruiker de mogelijkheid om met een single identity in te loggen op het XS-ID platform van Secure Logistics maar ook om in te loggen op applicaties van derden. Dat heeft als voordeel dat de gebruiker een veilig, zakelijke digitale identiteit tot zijn beschikking heeft en zekerheid heeft bij wie wordt ingelogd. Het risico dat er ingelogd wordt op een malafide of gespoofde site is hiermee ondervangen.

Met deze XS-ID is het nu ook mogelijk om te registreren voor de iAsk App van iTanks. Na een eenmalige registratie heeft de gebruiker toegang tot een grote hoeveelheid innovatieve oplossingen, relevante informatie over iTanks events, gezamenlijke vraagstukken én tot een reeks aan financieringsvormen om woorden om te zetten in daden.

Meer over Safety Delta Nederland: www.safetydelta.nl

Meer over secure logistics en de XS-ID: https://www.secure-logistics.nl/

Meer over itanks en de iAsk app: https://itanks.eu/iask/

 

 

Uitgelicht