Shell Impact Fund

We weten allemaal dat de manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren hard aan het veranderen is. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met onzekerheid, en zijn er in Nederland mensen die moeilijk rond kunnen komen.

Hoe zorgen we dat iedereen toegang heeft tot schonere energie? En niet alleen de groep die de luxe heeft om zonnepanelen te kopen en zich een nieuwe elektrische auto kunnen veroorloven. De ideeën en nieuwe technologie kunnen overal bedacht worden. Het zijn soms juist de kleine bedrijven die veelbelovende innovatieve oplossingen hebben, maar niet de middelen om deze werkelijk verder te ontwikkelen. Daarom hebben we het Shell Impact Fund opgericht.

Hoe werkt het?

Het Shell Impact Fund ondersteunt sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer rechtvaardige en inclusieve energietransitie. Een transitie waarbij schonere energie en duurzamere vormen van mobiliteit voor iedereen bereikbaar zijn. We bieden naast financiële steun ook begeleiding, expertise en toegang tot ons netwerk en dat van operationeel partner Unknown Group. Samen streven we naar het vergroten van duurzame impact.

Het gaat om een doorlopend fonds. Het geld dat bij de lancering beschikbaar is wordt gefaseerd geïnvesteerd in een selectie van veelbelovende sociale ondernemingen. Deze noemen we ook wel impact ventures.

De eerste investering is erop gericht de onderneming financieel meer robuust te maken, hun product of dienst verder te ontwikkelen en hun impact te vergroten. Het is de bedoeling dat de eventuele vervolg investeringen, naarmate de impact venture zich verder ontwikkelt, terugvloeien in het fonds. Op deze manier kunnen er weer andere sociale ondernemingen aanspraak maken op het fonds.

Het fonds maakt verschillende soorten financiële ondersteuning mogelijk:

  1. Een subsidie van € 100.000; en/of
  2. Een converteerbare lening van € 250.000, tegen een overeen te komen prijs en voorwaarden; en
  3. Een converteerbare lening of investering ter waarde van € 500.000.
We zijn op zoek naar bedrijven die het doel zoals beschreven dienen. Het bedrijf moet duidelijke de impact doelen beschrijven die bereikt moeten worden met de toegewezen initiële subsidie. De oproep staat open voor start-ups die een oplossing hebben voor de Nederlandse markt. Onze ideale start-up voldoet aan de volgende criteria:
  • Opgericht: na 2018

Het fonds wil een duurzame relatie opbouwen met de start-up en heeft de ambitie om na de subsidie een vervolginvestering in het bedrijf te doen, nadat de impactdoelen zijn behaald. Daarnaast is er ook beperkte beschikbaarheid voor stichtingen om een subsidie aan te vragen. Het fonds heeft een doorlopend karakter, wat betekent dat er tijdens de looptijd van het fonds geen bijdragen aan de aandeelhouders worden gedaan.

Tijdlijn

Uitgelicht