Subsidie succesvol aangevraagd: The New Motion B.V.

Subsidie-expert Vincent van den Bosch heeft voor onze klant The New Motion de WBSO aangevraagd. The New Motion B.V. biedt laadoplossingen voor autofabrikanten, leasemaatschappijen en bedrijven. De laadoplossingen ondersteunen elektrische voertuigen en bieden tools om de laadinfrastructuur zo kostenefficiënt mogelijk in te richten. Om deze oplossingen te ontwikkelen heeft Vincent maar liefst 278.000 euro aan WBSO aangevraagd.

 

HER+

Openstelling: 1 april 2021

Deadline: 31 maart 2022

Beschikbaar budget: € 50 miljoen

HER+ is een verlenging van de HER subsidie (Hernieuwbare Energietransitie). De HER+ projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Door de verbreding van de regeling komen meer projecten in aanmerking dan voorheen. De HER+ richt zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie, maar ook op de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

Lees meer

 

Kansen voor West lll

Openstelling: 1 juni 2022

Deadline: Eind 2022

Beschikbaar budget: € 273 miljoen

Kansen voor West is een subsidieprogramma bedoeld voor bedrijven in West-Nederland. Kansen voor West lll is een verlenging van de voorgaande twee programma’s en bestaat uit 6 focusgebieden: innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Lees meer

 

DHI

Openstelling: 1 februari 2022

Deadline: 31 december 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 200.000

De DHI subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die de ambitie hebben om internationaal door te groeien. De regeling financiert demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. Voor elk DHI-instrument geldt een subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten. Een demonstratieproject heeft een maximaal subsidiebedrag van € 200.000, bij haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsstudies is het maximum

€ 100.000.

Lees meer

 

WBSO

Openstelling: Doorlopend

Deadline: Doorlopend

Beschikbaar budget: € 1.336 miljoen

Ben jij bezig met R&D of technisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de WBSO. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee je de kosten voor jouw R&D kunt verlagen. De aanvraag wordt gedaan voor toekomstige werkzaamheden en wordt dus altijd vooraf ingediend. Je kunt de WBSO nu in één keer voor het hele jaar 2022 aanvragen.

Lees meer

 

Innovatiebox

Openstelling: Doorlopend

Deadline: Doorlopend

Vennootschapsbelasting: 9%

De Innovatiebox is een belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers. Met deze regeling hoeven ondernemers minder belasting af te dragen op de vennootschapsbelasting. Bedrijven die al eerder de WBSO subsidie of octrooien aangevraagd hebben kunnen dit als ‘toegangskaart’ gebruiken voor het aanvragen van de Innovatiebox. Met de Innovatiebox hoeven ondernemers slechts 9% vennootschapsbelasting af te dragen in plaats van de gebruikelijke 15% of 25,8%.

Lees meer

Uitgelicht