VOTOB Academy introduceert de digitale module Energietransitie binnen de Kennisbank

VOTOB Academy, de trainer en opleider voor de Nederlandse tankopslagindustrie, biedt binnen de eigen Kennisbank een nieuwe module aan: Energietransitie.

De VOTOB Academy Kennisbank is een volledig digitaal platform dat wordt ondersteund door een geavanceerd Learning Management System (LMS). Het is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd door VOTOB-leden, die garant staan voor de betrouwbaarheid en relevantie van de inhoud. Bovendien houdt een actieve Content Advisory Board (CAB) voortdurend toezicht op de actualiteit en waarde van de geboden informatie.

Die CAB adviseerde de VOTOB Academy om te investeren in een module die de energietransitie behandelt. Dat vereiste wel een andere manier van werken: daar waar de VOTOB Academy zich normaal gesproken  bezighoudt met feiten, bestaande wetgeving en procedures, moet er nu een inkijkje worden gegeven in de nabije en niet zo nabije toekomst. Een wat hoger “glazen bol gehalte” dus.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Dat we afscheid gaan nemen van fossiele brandstoffen, daar is de sector het wel over eens. Maar wat gaat het worden? Welke technieken komen daarbij kijken, welke stoffen, en hoe moeten die stoffen vervolgens opgeslagen en getransporteerd worden? De module Energietransitie besteedt aandacht aan alle alternatieven die op dit ogenblik serieus worden onderzocht en geeft op het niveau van procesoperators een overzicht van de mogelijkheden van de diverse oplossingen, maar ook van de haken en ogen die overal nog aan vastzitten. Daarbij wordt de module constant geactualiseerd, want de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Inhoud

De inhoud van de module Energietransitie is breed. Beginnend bij waterstof en ammoniak, via LOHC en flowbattery via SAF, FAME en HVO naar pyrolyse-olie. Hoe worden deze stoffen gemaakt, hoe worden ze vervoerd en opgeslagen en waar worden ze voor gebruikt of kunnen ze op termijn voor worden gebruikt?

Meer weten over de module Energietransitie: www.votobacademy.nl/energietransitie

Uitgelicht