Ga naar de Eemsdeltavisie op 4 november 2021

Transitie vraagt om eerlijke mogelijkheden, maar ook om veel durf. Neem de chemische industrie. Chemici worden opgeleid om risicomijdend te zijn. Alles moet zo veilig en efficiënt mogelijk. Experimenteren staat daar al gauw haaks op. Maar hoe rijmt de dagelijkse praktijk met de huidige noodzaak om te innoveren?

En eerlijk is eerlijk. Veel hoopgevende innovaties sterven een vroegtijdige dood. Briljante mislukkingen te over. Hoe houden we de moed erin? En wat zijn de valkuilen voor innovatieve bedrijven? Tijdens Eemsdeltavisie 2021 zal het gesprek aan worden gegaan met onder meer innovators, wetenschappers en experts uit de industrie.

De eerste tafelgasten zijn bekend: Eertwijn van den Dool (sitemanager CIC), Soledad van Eijk (TNO), Niels Schenk (BioBTX) en Paul Iske (Het Instituut voor Briljante Mislukkingen en UM).

Eemsdeltavisie is het eerste officiële evenement in het Chemport Innovation Center. Ook organiseren zij tijdens het evenement de verkiezing van de Northern Enlightenment 2021 en trappen zij de Hydrogen Trail Europe af.

Voor meer informatie en voor inschrijving ga naar de website.

Uitgelicht