Samenwerking Green Ports (Rotterdam Partners) en iTanks

Green Ports, onderdeel van Rotterdam Partners, en iTanks hebben een partnership afgesloten voor het versnellen van innovaties, onder andere op het gebied van de energietransitie, in de (industriële) havens van Brazilië.

Het programma van Green Port focust op kennisdeling en het opzetten van gezamenlijke initiatieven om dit te bewerkstelligen. Brazilië heeft een sterk groeiende haveninfrastructuur waar de kennis vanuit de Rotterdamse haven(industrie) goed benut zal worden. Veel havens zijn toe aan toekomstgerichte ontwikkeling, waarbij wordt geantwoord op de vraag naar diensten die verband houden met de energiesector.

Het Green Ports Partnership staat voor een driejarige periode van handelssamenwerkingen en activiteiten tussen Brazilië en Nederland, met als hoofddoel het ondersteunen van Nederlandse bedrijven die willen exporteren en investeren in Brazilië, en het ondersteunen van Braziliaanse bedrijven met uitbreidings- en investeringsplannen in Nederland. Deze belangrijke samenwerking wordt mogelijk gemaakt door Rotterdam Partners, het Havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Nederlands Economisch Diplomatiek Netwerk in Brazilië en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook diverse bedrijven, publieke en private brancheorganisaties nemen deel aan deze samenwerking.

Kijk voor meer informatie over het programma op deze flyer en op de website van Rotterdam Partners.

iTanks zal de kennis en innovaties uit het netwerk inzetten om aan het Green Port programma bij te dragen.

Uitgelicht